Paracetamolforgiftning skjer daglig

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Paracetamol eller sopp, uhell eller med vilje – henvendelsene til Giftinformasjonen fortsetter å øke.

En tredel av henvendelsene til Giftinformasjonen gjelder legemidler. Foto Imagelibrary Gold

I fjor mottok Giftinformasjonen ved Sosial- og helsedirektoratet 37 148 henvendelser, eller drøyt 100 telefoner hver eneste dag, fra fortvilte eller nysgjerrige personer. Tallet har økt jevnt de siste årene, særlig etter 1993 da tilbudet ble døgnåpent.

Hele 66 % av henvendelsene kommer fra folk flest, mens leger og annet helsepersonell står for 26 %, viser Giftinformasjonens årsmelding. I over sju av ti tilfeller skyldes forgiftningen, eller frykten for forgiftning, uhell. I to av ti tilfeller er det selvforskyldt eller skyldes misbruk. Men folk ringer også for å få generell informasjon om forgiftning og symptomer.

Barn putter det utroligste i munnen, og barn i aldersgruppen 1 – 4 år er involvert i nærmere 40 % av tilfellene av akutt eller kronisk eksponering. Om sommeren er det litt mer travelt enn ellers, særlig i juli og august, noe som skyldes tilgang på sopp, planter og bær. Generelt er det legemidler (36 %), kjemikalier (37 %) og planter og dyr (19 %) som er årsak til flest forgiftninger.

Av legemidler med markedsføringstillatelse er det fremdeles paracetamol som fører til flest alvorlige forgiftninger.

– Etter det vi kjenner til fører paracetamolforgiftning til rundt 600 sykehusinnleggelser i året. Overdosehyppigheten av paracetamol har gått parallelt med salgstallene, sier avdelingsdirektør Erik Andrew i Giftinformasjonen. I 25 % av tilfellene blir innringeren bedt om å kontakte lege eller dra direkte til sykehus, men i hele seks av ti tilfeller er det ikke nødvendig med medisinsk behandling av helsepersonell. Giftinformasjonen er avhengig av anonymiserte epikriser som bakgrunnsmateriale, og ber om at sykehusene i større grad enn i dag sender inn epikriser på pasienter som er behandlet for forgiftning.

– Informasjon om hva som har skjedd ved de ulike tilfellene kan være til stor hjelp for oss, ved at vi kan se hvordan symptomene har utviklet seg i forhold til eksponerte doser, og hvordan behandlingen virker, sier Erik Andrew til Tidsskriftet.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8952

Anbefalte artikler