Mange gode medlemstilbud

Informasjonsavdelingen Om forfatteren
Artikkel

Som medlem av Legeforeningen kan du benytte deg av en rekke gode medlemstilbud.

Medlemmene kan benytte seg av gunstige tilbud på PC, Internett- og ADSL -abonnement. Illustrasjon Øystein Førre

Tilbudene omfatter bl.a. forsikringer og banktjenester, Internett- og ADSL-abonnement, PC-avtale, Statoil-avtale, helse- og omsorgsarbeid og juridisk bistand.

Bank- og forsikringsavtalen

Legeforeningen har sammen med de fleste andre primærforeningene i Akademikerne fremforhandlet et tilbud om forsikringer og banktjenester for medlemmene, Medlemsrådgiveren er et betjeningskonsept med kundebehandlere som har kjennskap til nettopp denne kundegruppen. Telefonnummeret til Medlemsrådgiveren er 04700. Tilbudet omfatter skadeforsikring for privatpersoner og næringsdrivende samt foreningsgruppelivsforsikring i Vital Skade, personforsikring i Vital Forsikring samt banktjenester i DnB NOR eller Postbanken.

Foreningsgruppeliv er en kollektiv ordning for Legeforeningens medlemmer. Den kan tegnes på ektefelle/samboer/partner i tillegg til medlemmet og er et godt alternativ til tradisjonell livsforsikring. Den kan også erstatte gjelds- eller kontoforsikring. Forsikringssummen utbetales som en engangserstatning ved død og uførhet – uansett årsak, tid og sted.

Legeforeningens medlemmer har nylig mottatt en brosjyre med informasjon om ordningen. Her gis en enkel og oversiktlig produktbeskrivelse, premietabeller samt relevante spørsmål og svar. I tillegg presenteres noen interessante premiesammenligninger. Les mer om tilbudet på Medlemsrådgiveren: www.medlemsradgiveren.no/nedlast/vital_forsikring/Vital_gruppeliv_ny.pdf

Internett-abonnement

Internett-abonnementet gjelder Online-abonnement fra Telenor Plus. Ved bestilling av spesialtilbud for Legeforeningen vil medlemmene får 50 % rabatt på Online-abonnementet i 12 måneder. Det er en forutsetning for rabatten at man binder seg til abonnementet for minimum 12 måneder. Når tilbudsprisen løper ut, vil abonnementet automatisk faktureres etter ordinær pris hvis tilbudet ikke fornyes ved ny innsending av bestillingsskjema.

Les mer på: www.legeforeningen.no/index.gan?id=270

Online ADSL-abonnement

Ved bestilling av spesialtilbud for Legeforeningen vil man som medlem få redusert månedspris på Online ADSL-abonnement fra Telenor. Bindingstid er 12 måneder. Abonnementet blir fakturert telefonregningen fra Telenor. Bestilling gjøres på nettbestillingsskjema direkte hos Telenor eller bestillingsskjemaer kan skrives ut i rtf- eller pdf-format og deretter fakses inn. Mer informasjon om tilbudet med bestillingsskjema finner du på: www.legeforeningen.no/index.gan?id=43865

Legeforeningens PC-avtale

Legeforeningen har inngått en avtale med PC-leverandøren HP invent/Compaq. Avtalen gir medlemmene mulighet til kjøp av de nyeste modellene fra HP/Compaq til en vesentlig rimeligere pris enn i butikkene. Det er inngått avtale om en rekke modeller som medlemmene kan velge blant.

Les mer om avtalen på: www.legeforeningen.no/index.gan?id=8610

Statoil-avtalen

En annen gunstig avtale gir medlemmene fordelaktige priser på bl.a. bensin og diesel hos Statoil. Det er to alternativer å velge mellom. Statoil Personkort er for privatpersoner, mens Statoil Firmakort gjelder firmaer registrert i Brønnøysund-registeret. Statoil Firmakort gir noen få øre mer i rabatt per liter bensin eller diesel enn firmakortet. Søknadsskjema kan fås ved henvendelse til kundeservice@statoil.com.

Les mer på: www.legeforeningen.no/index.gan?id=268

Legeforeningens helse- og omsorgsarbeid

Legeforeningens koordinerende helse- og omsorgsutvalg er oppnevnt av sentralstyret for å stimulere til og/eller drive følgende tjenester overfor medlemmene: støttegruppevirksomhet i fylkene, lege-for-lege-ordning, ressurssenteret Villa Sana og senior-seminarene «Fra yrkesliv til pensjonistliv».

Støttegruppevirksomheten drives av leger, såkalte kollegarådgivere eller støttekolleger. Det finnes en gruppe av støttekolleger i hvert fylke. Kollegarådgiverens oppgave er å være en god samtalepartner for leger som har problemer de ønsker å snakke om. Det kan for eksempel dreie seg om livskriser, uthenging i media, rusproblemer, utbrenthet eller vanskelige valg i livet.

Lege-for-lege-grupper er et tilbud til leger med somatisk eller psykisk sykdom. Leger har tradisjonelt høy terskel for å oppsøke helsetjenester. Mange unnlater å søke hjelp, eller behandler seg selv. Opprettelsen av en egen, dedikert legetjeneste er et forsøk på å bedre dette. Konsultasjonene journalføres som vanlig og betales av den legen som søker hjelp, etter trygdeetatens takster.

Ressurssenter for leger – Villa Sana – ved Modum Bads Nervesanatorium (MBN) har vært i drift siden høsten 1998. Senteret tilbyr råd og veiledning til leger i livskrise eller med problemer i forhold til utbrenthet.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=58063

Juridisk bistand og rettshjelp

Som medlem i Legeforeningen har man mulighet til å få juridisk bistand i saker som angår virksomheten som lege. Bistand gis som hovedregel gjennom en av sekretariatets jurister. Det er i enkelte saker også mulig å få dekket utgifter til bruk av egen advokat etter forhåndssøknad til rettshjelpsutvalget. Les mer om ordningen på Legeforeningens Internett-sider: www.legeforeningen.no/index.gan?id=7989

Legeforeningens medlemmer har mulighet til å få juridisk bistand i saker som angår virksomheten som lege. Illustrasjon Øystein Førre

Ytterligere informasjon om de ulike tilbudene finner du på Legeforeningens nettsider: www.legeforeningen.no/index.gan?id=56703

Anbefalte artikler