Les mer om ...

Artikkel

Smerter

Smerte er kanskje det hyppigste symptomet leger møter hos pasienten. Smerter kan skyldes skade eller sykdom, men påvirkes av følelser, tanker og kognitive prosesser. Smerten vil derfor alltid være subjektiv og vanskelig å måle objektivt. I dette nummer av Tidsskriftet starter en temaserie om smertens biologiske, kliniske og eksistensielle aspekter.

Smerte!

Smertefulle smerter

Smertens nevrobiologi

Molekylære mekanismer ved akutte og kroniske smerter

Smerteplager og sjukdomsåtferd

Utredning, innleggelse og behandling ved sykehus

Vestfold har et lavere forbruk av invasiv utredning og behandling av koronarsykdom sammenliknet med landsgjennomsnittet, viser en gjennomgang av data fra 2003. Forfatterne etterlyser tiltak for å forbedre tilbudet i fylket. Fra Arendal rapporteres det at trombolytisk behandling ved hjerteinfarkt kommer i gang tidligere når tidsbruken etter innleggelsen registreres systematisk.

Alternativer til øyeblikkelig hjelp-innleggelse i sykehus etterlyses ofte, men i praksis er det vanskelig å velge ut pasienter som kan ha nytte av andre tiltak. Dette viser en gjennomgang av innleggelser gjennom en hel uke ved St. Olavs Hospital.

Henvisning til elektiv og akutt koronarutredning fra et middels stort sentralsykehus

Registrering av tidsbruk reduserer forsinkelsen ved trombolytisk behandling av hjerteinfarkt

Finnes det alternativer til øyeblikkelig hjelp-innleggelser?

Resistens mot cytostatika

Nukleosidanaloger benyttes i stor grad i behandling av maligne blodsykdommer og andre krefttyper, men resistens mot slike midler er et økende problem. Gjennom in vitro- og in vivo-studier er flere mekanismer for slik resistensutvikling identifisert.

Cytotoksiske nukleosidanaloger – metabolisme, virkemåte og resistens

Polycystisk ovariesyndrom

Kvinner med polycystisk ovariesyndrom har økt risiko for overvekt, insulinresistens, type 2-diabetes, hjerte- og karsykdommer og visse former for kreft. Behandlingen bør derfor ikke bare rettes mot eksisterende plager.

Polycystisk ovariesyndrom

Legen som eget forsøksdyr

Det finnes mange eksempler på leger som har gjort dristige forsøk på seg selv. Noen ganger har slike forsøk brakt medisinen fremover.

De gikk først – leger som eksperimenterte på seg selv

Ole Jacob Malm

Anbefalte artikler