Har akupunktur effekt ved migrene?

Elisabeth Swensen Om forfatteren
Artikkel

Både ekte akupunktur og jukseakupunktur reduserte hyppighet og intensitet av migreneanfall, viser tysk studie.

Pasienter med migrene behandles ofte med akupunktur, men det foreligger få vitenskapelige studier som dokumenterer effekten av slik behandling.

I en ny studie ble 302 pasienter med migrene randomisert til enten ekte akupunktur eller jukseakupunktur (sham), og disse ble sammenliknet med en gruppe som ble satt på venteliste (1). All behandling ble utført av allmennleger med videreutdanning i akupunktur. Intervensjonsgruppene fikk behandling 12 ganger i løpet av åtte uker. Pasientene førte standardisert hodepinedagbok fra fire uker før og opptil 24 uker etter randomisering. Data fra dagbøkene ble evaluert blindt av to forskere.

Det var ingen forskjell mellom akupunkturgruppene med henblikk på reduksjon i antall dager med migreneanfall (gjennomsnittlig 2,2 dagers reduksjon i begge grupper). Til sammenlikning var nedgangen i kontrollgruppen på 0,8 dager (p < 0,001). Det var heller ikke forskjell på akupunkturgruppene i andelen som responderte på behandling med minst 50 % reduksjon i antall migrenedager (51 % versus 53 %), mens bare 15 % i kontrollgruppen rapporterte det samme (p < 0,001). Bedringen i akupunkturgruppene vedvarte gjennom oppfølgingsperioden.

Forfatterne er usikre på hvorfor jukseakupunktur hadde så god effekt. Jukseakupunktur kan ha en uspesifikk fysiologisk effekt som kan sammenliknes med ekte akupunktur, eller akupunktur i seg selv kan ha en særlig kraftig placeboeffekt ved migrene.

Anbefalte artikler