Nytt om navn

Artikkel

Kongens gull til Ziesler

Jan F. Ziesler. Foto privat

Jan Fredrik Ziesler (f. 1923) har mottatt Kongens fortjenstmedalje i gull for sin innsats innen medisinfaget, med spesiell vekt på hans banebrytende arbeid for funksjonshemmede og deres familier.

Ziesler arbeidet som ansvarlig overlege ved Frambu Helsesenter fra 1976 og frem til han ble pensjonist i 1993. Her har han arbeidet med å utvikle et unikt tilbud som i dag er blitt til et landsdekkende kompetansesenter for personer med sjeldne diagnoser. Arbeidet hans har vært banebrytende og har dannet mønster for andre helsesentre, heter det i begrunnelsen.

Ziesler beskrives som et medmenneske som har ytt langt mer for pasienter og deres pårørende enn det som med rimelighet kan forventes. Han har vært med på å utvikle kunnskap, diagnostisering og omsorg for enkeltpasienten og dennes familie.

DnB NORs innovasjonspris

Firmaet PhotoSense AS og professor Jacob Stamnes, Kristian Pagh Nielsen og Lu Zhao, er tildelt DnB NORs innovasjonspris for Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

De tre har arbeidet for å påvise muligheten for en ny ikke-invasiv optisk metode for å ta bilder av huden, og har utviklet et spesielt måleapparat. Bildene kan brukes til å diagnostisere hudkreft og andre hudsykdommer. Prisen, som er på 100 000 kroner, skal ifølge avisen På Høyden brukes til å utvikle nye prototyper av produktet.

Både vinnere og finalister av DnB NORs innovasjonspris går videre til den nasjonale innovasjonskonkurransen som arrangeres i høst.

Ny rektor ved NTNU

Professor Torbjørn Digernes (f. 1947) blir ny rektor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Digernes er professor i marin prosjektering, og arbeider i dag som dekanus ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skriver Universitetsavisa.

Professoren har vært ved NTNU siden han studerte der selv. Etter avsluttet studie i 1972 tok han doktorgraden ved Institutt for databehandling. I 1982 ble han professor II, og siden 1998 har han vært professor i marin prosjektering. Han har også vært senior logistikkingeniør ved European Space Agency (ESA).

Digernes sier at han ønsker en økt satsing på forskning, særlig innen realfag og teknologi. Han har også stor tro på den medisinske forskningen ved NTNU. På spørsmål om når, og innen hvilket fagområde universitetet får sin første nobelprisvinner, peker Digernes på medisinen.

– Med fare for å gjøre mange andre sterke fagmiljøer urett, vil jeg peke på medisin/medisinsk teknologi og The biology of memory, som er et av sentrene for fremragende forskning. Her kan det komme forskning med slikt potensial, sier NTNUs nye rektor til Universitetsavisa.

En entusiastisk praksislærer

Medisinstudentene i Bergen er enige om at Unni Solem Bilsbak (f. 1958) fortjener Praksislærerprisen 2004. Prisen ble opprettet i 2001 og tildeles en allmennlege som viser stor evne til å formidle faglig entusiasme og klinisk kompetanse til studentene. Det er studentene selv som nominerer og kårer vinneren.

Unni Solem Bilsbak arbeider ved Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen. Ifølge studentene er hun et ypperlig forbilde i legerollen, hun gir studentene ansvar samtidig som hun er en fast støtte under hele praksisperioden. Hun tilrettelegger også dag- og ukeplan slik at studentene får delta i et bredt utvalg av kommunehelsetjenesteoppgaver, heter det i begrunnelsen.

Prisen er et diplom og et utvalg klassisk musikk og jazz.

Anbefalte artikler