Hvorfor gjøres miksjonsuretrocystografi?

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jeg har en kommentar til artikkelen av Elise Christine Bjørkholen og medarbeidere om miksjonsuretrocystografi (MUCG) i Tidsskriftet nr. 12/2004 (1). Hovudbudskapet om at gjennomføringen av miksjonsuretrocystografi bør bedres, er ikke nødvendig å kommentere. Det er indikasjonsstillingen jeg vil sette søkelyset på. Da miksjonsuretrocystografi er en invasiv undersøkelse, ressurskrevende og ubehagelig for både pasient, foreldre og personale, og dessuten krever relativt stor stråledose, må det sterke argumenter til for å forsvare metoden.

  Når man går inn på indikasjonsstillingene for undersøkelsen, ser man at metoden bildediagnostisk kan erstattes med ultralydundersøkelse i de aller fleste tilfellene. Indikasjoner nevnt i artikkelen er 1) Urinveisinfeksjon: Her er ultralydundersøkelse førstevalg. Ved patologi, for eksempel hydronefrose, må videre undersøkelser gjøres (urografi, ev. miksjonsuretrocystografi m.m). 2) For å påvise refluks: Her er ultralyd førstevalg. Dersom en refluks er «lavgradig» og ikke fører til dilatert nyrebekken, vil operasjon ikke være aktuelt. Eventuell profylaktisk terapi må her avgjøres ut ifra kliniske forhold. 3) Hydronefrose: Her er ultralydundersøkelse førstevalg. 4) Ved mistanke om uretraklaffer: Her bør pasienten henvises til urolog som ev. henviser barnet til videre underøkelse. 5) Dobbeltanlegg: Dette er å betrakte som normalvariant uten aktuell patologisk betydning og skal utredes etter de samme retningslinjer som «enkeltanlegg». 6) Blæredivertikler: Her er ultralydundersøkelse førstevalg. 7) Miksjonsforstyrrelser: Dette er problemstillinger som bør henvises til urolog før ev. videre undersøkelse, eller primærlegen kan først henvise til ultralydundersøkelse av urinveier. 8) Vurdering av blærevegg: Her er ultralydundersøkelse førstevalg. 9) Tømming og residualurin: Her er ultralydundersøkelse førstevalg.

  Konklusjonen min er at de aller fleste miksjonsuretrocystografier kunne vært unngått. Ved problemstillinger i urinveiene bør ultralydundersøkelse være førstevalg. Henvisning til miksjonsuretrocystografi bør foretas av urolog eller etter rådføring med urolog.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media