Nytt på nytt

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Hva skal til for at noe kan kalles nytt? Radiumhospitalet og Rikshospitalet har f.eks. slått seg sammen og blitt et nytt sykehus. De har fått en helt ny organisasjon og nye ledere. Utenfra sett er det foreløpig ikke så lett å få øye på hva som i praksis blir nytt – for pasientene. Og ser man på listen over de nyansatte klinikksjefene, virker også den underlig velkjent. Solide, faglig sterke personer med lang fartstid fra de to sykehusene. Gjennomsnittsalder 55 år. Ingen kvinner. Altså mye ved det gamle.

Anbefalte artikler