Hudplager vanlig i Oslo

Artikkel

Mer enn to av ti voksne i Oslo har en eller annen form for kroniske hudplager.

Florence Dalgard har i avhandlingen Skin morbidity in the community: prevalence and associations with sociodemgraphic and psycho-social factors among adults in Oslo satt dermatologi inn i et samfunnsmedisinsk perspektiv. 18 000 voksne personer fra Helseundersøkelsen i Oslo deltok i studien ved å fylle ut spørreskjema om kronisk hudsykdom med utgangspunkt i selvopplevde plager. I tillegg ble det hentet inn opplysninger om generell helse, livsstil og psykisk helse.

25 % av kvinnene og 22 % av mennene rapporterte om kroniske hudplager. Drøyt 8 % rapporterte om kløe. Unge mennesker og personer med lavere sosioøkonomisk status så ut til å være mest utsatt og personer fra andre verdensdeler hadde oftere kroniske hudplager enn etniske nordmenn.

– Det er overraskende at så mange plages, sier Dalgard.

Kronisk hudsykdom ser ut til å ha sammenheng med depresjon. Personer med hudplager rammes oftere av depresjon enn pasienter med andre typer kroniske sykdommer.

– Noen utvikler depresjon som følge av hudsykdommen, hos andre kan depresjon være utløsende årsak til hudplagene, sier Dalgard.

Avhandlingen utgår fra Institutt for allmenn- og sosialmedisin ved Universitetet i Oslo. Dalgard disputerte for dr.med.-graden 3. juni 2005.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8851

Anbefalte artikler