Notiser

Artikkel

Omorganisering ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet

Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF har lagt helt om organisasjonsstrukturen. Nå organiseres pasientbehandlingen i klinikker.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8943

Lover bedre rusplan for de yngste og tyngste

– Tilbudet til risikoutsatte barn og unge skal styrkes, sier arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten.

Han la nylig frem regjeringens handlingsplan mot rusmiddelproblemer 2006 – 2008.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8941

Hvordan få gravide til å kutte røyken

Motiverende samtaleteknikk har liten eller ingen virkning når det gjelder å få gravide kvinner til å slutte å røyke, viser en skotsk studie publisert i BMJ.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8927

Jahreprisen til finsk professor

Anders Jahres store medisinske pris for 2005 går til den finske professoren Sirpa Jalkanen. Hunarbeider ved Universitetet i Turku i Finland og får prisen for sin banebrytende forskning på betennelsesprosesser.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8925

Får raskere svar om refusjon

Pasienter som har søkt om refusjon på blå resept trenger ikke vente på svaret like lenge som før. Saksbehandlingstiden hos Trygdeetaten er halvert siden januar.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8923

Pasientboom ved akuttavdelingen

Hele 1 000 flere pasienter enn i samme periode i fjor kom inn til akuttmottaket i løpet av juni og juli, med alt fra pusteproblemer til voldsskader. Dette er en økning på 26 %, skriver Ullevål universitetssykehus HF.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8921

Skal overvåke arbeidsmiljø og helse

Arbeids- og sosialdepartementet har nedsatt en prosjektgruppe som skal se på mulighetene for å samle all statistikk og annen dokumentasjon relatert til arbeidsliv på ett sted og sette dataene i sammenheng med hverandre.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8912

Bygger ny biobank i Levanger

En av Norges største og mest moderne forskningsbiobanker, den nye HUNT biobank, skal snart bygges. Sykehuset Levanger blir nærmeste nabo.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8910

Ortopediske produkter kan være kreftfremkallende

Det godkjente stoffet poly-L-melkesyre brukes i resorberbart ortopedisk materiell. Nå varsler japanske helsemyndigheter om en mulig kreftfremkallende effekt av stoffet.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8908

Oppdaterte nyheter fra Tidsskriftet

Tidsskriftet tilbyr en såkalt RSS-feed. Dette betyr at du i et eget program, i e-postprogrammet eller i nettleseren automatisk kan få oppdaterte nettnyheter fra Tidsskriftet.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8732

Anbefalte artikler