Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Omskjæring kan gi infertilitet

Infeksjoner som oppstår i forbindelse med omskjæring av kvinner, genital mutilering, kan spre seg til indre genitalia og forårsake infertilitet, men dette er lite dokumentert.

I en sykehusbasert case control-studie i Khartoum, Sudan ble 99 kvinner med primær infertilitet som ikke skyldtes hormonelle eller iatrogene faktorer, inkludert (1). Ved laparoskopi ble det påvist funn forenlig med tidligere inflammasjon i tubene hos 48 av disse. Sammenliknet med en kontrollgruppe av førstegangsgravide kvinner (n = 180) hadde gruppen oftere gjennomført den mest omfattende form for omskjæring, dvs. fjerning av labia majora (oddsratio 4,69; 95 % KI 1,49 – 19,7).

Helsepersonell har et stort ansvar for å påvise helsemessige skadevirkninger av omskjæring av kvinner, som praktiseres i flere afrikanske og asiatiske land (2). Ifølge Verdens helseorganisasjon har flere enn 132 millioner afrikanske kvinner gjennomført omskjæring, og om lag to millioner slike inngrep blir gjennomført hvert år. Denne studien gir ytterligere argumentasjon for arbeidet mot omskjæring av kvinner, særlig hvis funnene blir bekreftet i senere studier.

Anbefalte artikler