Artikkel

Spørsmål og svar om normaltariffen

Normaltariffen og svar på en del av de spørsmålene som oftest blir stilt i forbindelse med normaltariffen, finner du på Legeforeningens Internett-sider: www.legeforeningen.no/index.gan?id=75763

Får tilgang til fastlegeregisteret

Helse- og omsorgsdepartementet har i et brev informert Rikstrygdeverket om at kommunelege I/kommuneoverlege kan få tilgang til fastlegeregisteret i særskilte tilfeller i forbindelse med bekymringsmeldinger. Bakgrunnen for departementets brev til Rikstrygdeverket er en henvendelse fra kommunelege I i Holmestrand kommune. Departementet uttaler at legevakt, AMK-sentraler og helseforetak er gitt direkte, elektronisk tilgang til fastlegeregisteret, godkjent av Datatilsynet. I forbindelse med at slik tilgang ble gitt, ble det vurdert om også andre burde ha slik tilgang. Konklusjonen var at man ikke så noe behov for dette. Departementet ser nå at det i noen tilfeller kan være hensiktsmessig at en sentral instans i kommunen – som kommunelege I – har mulighet til å komme i kontakt med en persons fastlege. Brevet kan lastes ned fra Legeforeningens Internett-sider:

www.legeforeningen.no/index.gan?id=76087

Nidaroskongressen 2005

Nidaroskongressen finner sted 17.–21. oktober. Du finner program og påmeldingsskjema på: www.nidaroskongressen.no

Egenandeler hindrer legebesøk

Egenandelene har steget med 100 % siden 1998 og frem til i dag, og legene rapporterer om økende betalingsproblemer for enkelte pasienter. – Dette er ikke noe stort problem for legene, det store problemet som det virkelig er grunn til å bekymre seg over, er at man må forvente at pasienter med dårlig råd vegrer seg for å søke lege når de vet at de ikke er i stand til å betale for den tjenesten de får, sier Hans Kristian Bakke, Legeforeningens nylig avgåtte president.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=77658

Ny målbeskrivelse i arbeidsmedisin

Ny målbeskrivelse og gjennomføringsplan for spesialiteten arbeidsmedisin er nå tilgjengelig på Legeforeningens Internett-sider. Ved å gå via «Arbeidsmedisin» under menyvalget «Spesialiteter» finner man også informasjon relatert til spesialistutdanningen i arbeidsmedisin.

Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.gan?id=76111

Ny veileder for legemiddelhåndtering i pediatrien

Kvalitetsutvalget i Norsk barnelegeforening (NBF) har utarbeidet en ny veileder for legemiddelhåndtering. NBFs veiledere og prosedyresamlinger dekker nå hele pediatrien (akutt, generell, legemidler). Nettpubliseringen av veilederne følges med stor interesse i de andre nordiske pediatriske foreninger som ikke har sammenliknbare prosesser og nasjonale retningslinjer.

Veilederen kan leses og lastes ned på PedWeb: www.legeforeningen.no/index.gan?id=75018

Opptaksordningen bør evalueres

Norsk medisinstudentforening (Nmf) ønsker å finne ut om dagens opptaksordning til medisinstudiet i Norge fortsatt er den beste, eller om andre metoder også bør tas i bruk. I flere andre land blir studentene også innkalt til intervju ved opptak til medisinstudiet. Opptakskravet for å studere medisin i Oslo med studiestart i høst, var 71,2 poeng i ordinær kvote. De øvrige medisinstudiene i Norge følger like bak. Alle studiestedene har en økning i forhold til fjorårets poengkrav.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=76966

Generalforsamling i WMA

World Medical Association (WMA) arrangerer sin 56. generalforsamling onsdag 12. oktober til lørdag 15. oktober i Santiago, Chile. Tema for det faglige programmet er «Health Care System Reform» og «Acess to Medicines».

Les mer: www.wma.net/e/

Anbefalte artikler