Meldte dødsfall

Artikkel

Etter anmodning fra leserne er spalten Meldte dødsfall blant leger tilbake. Dødsfall kan meldes til Legeforeningens registerseksjon ved Ellen Huber, tlf. 23 10 91 96 eller register@legeforeningen.no

Harald Aase 29.3. 1949 –12.6. 2005

Kari Espeland Eek 27.6. 1907– 15.3. 2005

Leif Normann Braathen 11.8. 1919 –23.5. 2005

Per Eikeland12.10.1923–25.5. 2005

Bjørn Jarl Fagerlund 9.3. 1935– 21.5. 2005

Otto Adolf Fosmo 1.10. 1923 –25.5. 2005

Madela Foss 20.11. 1906 –18.5. 2005

Aage Gløer Halvorsen 25.2. 1915 –11.6. 2005

Gunnar K. Hangaard 9.2. 1926 –6.5. 2005

Helge Jansen 21.3. 1937– 10.5. 2005

Helge Jenssen 8.2. 1930 –14.4. 2005

John Rolighed Larsen 30.7. 1939– 20.6. 2005

Jan Thomas Lien 18.2. 1940 –18.5. 2005

Ole Jacob Worm Müller Malm 21.12. 1910 –31.5. 2005

Einar Myhre 13.4. 1910 –18.4. 2005

Øyvind Myhrvold 4.5. 1947 –11.3. 2005

Ole Halgrim Evjen Olsen 9.4. 1928– 29.5. 2005

Gisle Røhne 26.4. 1930– 7.3. 2005

Sten August Sander 10.10. 1932 –25.4. 2005

Ulrike E.M. Stehl 10.7. 1955 –29.5. 2005

Ole Wilhelm Tenfjord 20.8. 1914 –25.5. 2005

Ole M. Ugland 13.2. 1924 –30.4. 2005

Jostein Vatne 2.6. 1908 –13.12. 2004

Kristen J. Øvrebø 12.10. 1915 –2.6. 2005

Anbefalte artikler