Er dette byråkratiet virkelig nødvendig?

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jeg har stått på for at B-grenkandidatene ved vår avdeling får utvidet sin tellende tjenestetid fra seks til 18 måneder. Det er ikke snakk å opprette noen ny stilling. I den forbindelse er saksgangen som følger: Min søknad skal attesteres av min klinikksjef, som igjen sender den videre til sykehusadministrasjonen. Herfra går den til det regionale helseforetaket, som sender den videre til Nasjonalt råd for utdanning av legespesialister og legefordeling, som sender den videre til Legeforeningen, som igjen sender den til et bedømmelseutvalg bestående av spesialister. Fra disse spesialistene går søknaden via Legeforeningen tilbake til Nasjonalt råd, som igjen sender en ev. godkjenning videre til helseforetaket osv.

  Ville det ikke være mer logisk at søknaden gikk direkte fra avdelingsoverlegen til spesialistene i Legeforeningen, som så kunne svare direkte tilbake til sykehuset? Det ville nok korte ned saksbehandlingstiden. Jeg kjenner ikke Nasjonalt råd for utdanning av legespesialister og legefordeling. Hva er deres funksjon? Har noen sett på nytteverdien av dette rådet?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media