Lusekam fungerer best. Eller?

Artikkel

Kamming av vått hår er mer effektivt enn kjemisk behandling for å bli kvitt hodelus, mener britiske forskere. Norsk ekspert er uenig.

Kammemetoden er fire ganger så effektiv som kjemisk behandling, ifølge en britisk randomisert studie publisert i BMJ. 126 barn i alderen 2 – 15 år med hodelus deltok i studien. 56 av barna ble kun behandlet med kam (Bug Buster kit) i to uker, mens 70 barn fikk én behandling med lusemiddel; 40 med permetrin, 30 med malation.

2 – 4 dager etter avsluttet behandling ble barna igjen sjekket for hodelus. Forskerne fant at behandlingen med kam i vått hår fjernet lusene i 57 % av tilfellene, mens lusemiddel bare tok 13 %.

Reidar Mehl ved Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet er kritisk til den britiske studien.

– Hill burde vite at kjemisk behandling må gjennomføres to ganger for at man skal klare å drepe alle lus og egg. I de fleste tilfeller kan man finne lusebarn fem dager etter første behandling, for da er eggene klekket, sier Mehl til Tidsskriftet.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8914

Anbefalte artikler