Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

I dette nummeret

Nyheter

Petter Gjersvik

Verdens helse

Kristoffer Brodwall

Fra redaktøren

Leder

Jeffrey M. Drazen
Peter W. de Leeuw
Christine Laine
Cynthia Mulrow
Catherine D. DeAngelis
Frank A. Frizelle
Fiona Godlee
Charlotte Haug
Paul C. Hébert
Astrid James
Sheldon Kotzin
Ana Marusic
Humberto Reyes
Jacob Rosenberg
Peush Sahni
Martin B. Van Der Weyden
Getu Zhaori

Brev til redaktøren

Johan Ræder
Per Meinich
Kristin Sem Thagaard
Jon Henrik Laake
Erik Thorsby
Svenn Korseth
Gunnar Kvåle
Helge Drange
Christian Rushfeldt
Kjetil Søreide
Robin Holtedahl

Kommentar

Originalartikkel

Arne Hønnås
Arne Reimers
Olav Spigset
Ingeborg Rossow
Willy Pedersen
Karl Erik Lund
Mette Brekke
Axel Vetlesen
Lars Høiby
Ivar Skeie

Aktuelt

Anne Brækhus
Torgeir Bruun Wyller
Knut Engedal
Torgeir T. Søvik
Babak Irandoust
Kåre I. Birkeland
Erlend T. Aasheim
Carl Fredrik Schou
Jon Kristinsson
Tom Mala

Noe å lære av

Anders Hovland
Anne Kristine Fagerheim
Randolf Hardersen
Erik Waage Nielsen

Kronikk

Peter F. Hjort
Hans Th. Waaler

Medisin og kunst

Erlend Hem

Medisinsk historie

Knut Mork Skagen
Asbjørn Junker
Magne Nylenna
Steinar Westin

Intervju

Eline Feiring

Helse og jus

Leif Erik Nohr
Ellen Kari Christiansen

Språkspalten

Raida Ødegaard

Anmeldelser

Erlend Hem
Peter F. Hjort
Stein Opjordsmoen Ilner
Torbjørn Folstad
Stein Opjordsmoen Ilner
Åsmund Reikvam
Erlend Hem

Aktuelt i foreningen

Ellen Juul Andersen
Knut E. Braaten
Miriam Kvanvik
Knut E. Braaten
Miriam Kvanvik
Knut E. Braaten
Miriam Kvanvik
Knut E. Braaten
Miriam Kvanvik
Lise B. Johannessen

Oss imellom

Gunn Marit Seberg
Erlend Hem