Gir ensomhet mer brystkreft?

Åslaug Helland Om forfatteren
Artikkel

Ny forskning med dyremodeller tyder på en sammenheng mellom sosial isolasjon, genetisk susceptibilitet og utvikling av brystkreft.

Illustrasjonsfoto Colourbox

En amerikansk forskergruppe har undersøkt hvordan sosial isolasjon påvirker tumorutvikling hos rotter (1). I disse rottene oppstår svulster i brystene spontant, på samme måte som hos mennesker. Forskerne randomiserte halvparten av rottene til isolasjon, mens resten av rottene levde i grupper på fem. De isolerte rottene utviklet signifikant flere benigne og maligne svulster i brystkjertlene enn grupperottene og viste seg å ha en signifikant dysregulering av kortisonrespons på dagligdags stress.

– Dette er en spennende studie, men den har sine begrensninger, sier overlege Anna Barbro Sætersdal ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet. Disse rottene ble utsatt for ekstremt stress over en lang periode av livet, og at dette påvirker rottene biologisk er ikke overraskende.

– I mange studier har man undersøkt hvordan stressende opplevelser påvirker sykdomsutvikling hos mennesker, og man har ikke klart å påvise noen enkle sammenhenger. Man vet for eksempel at kvinner som hadde sin ungdomstid under den annen verdenskrig, har lavere insidens av brystkreft, til tross for den påkjenningen krigsårene må ha vært. Ved å undersøke dette isolert i en rottemodell får vi her indikasjoner på at isolasjon og andre tilsvarende stressfaktorer spiller en rolle i tumorutvikling. Sannsynligvis er samspillet mellom biologi og psykososialt stress og andre miljøfaktorer svært komplekst, sier Sætersdal.

Anbefalte artikler