Godt dokumentert om cannabis og cannabispolitikk

Jørgen G. Bramness Om forfatteren
Artikkel

Room, R

Fischer, B

Hall, W

Cannabis policy

Moving Beyond Stalemate. 256 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 30

ISBN 978-0-19-958148-1

Dette er en god og uttømmende oppsummering av kunnskapen om cannabis og cannabispolitikk. Innenfor rammen av å være omfattende nok, men uten nødvendig detaljfokus, gir den et godt bilde av vårt mest vanlige illegale rusmiddel. Forfatterne har solid vitenskapelig bakgrunn og bruker dette til å gi oss en oversikt over den viktigste forskningen (og manglene) på området, men uten å begrense seg til bare metaanalyser eller andre snevre forståelser av hvordan kunnskap genereres.

Deres budskap er klart. Til tross for vel dokumenterte negative helse- og samfunnsmessige konsekvenser av cannabisbruk (som de ikke forsøker å skjule) må vi spørre oss om ikke kostnadene ved regulering (som de også beskriver) er større. Forfatterne finner ingen kunnskap for at en hard linje mot brukere har ført frem. Den lille forskningen som finnes på området, tyder heller ikke på at avkriminalisering i en eller annen form fører til noen særlig økt bruk.

Boken er rikt illustrert med eksempler på ulike alternativer til dagens gjengse lovgivning. Men den peker også på vanskene ved å søke alternative strategier. Internasjonale avtaler står i veien. Man endrer ikke narkotikapolitikk i et vakuum. Dette anerkjennes ved at man foreslår både nye tekster til internasjonale avtaler og peker på ulike veivalg som er mulig innenfor dagens rammeverk.

Teksten er lettlest og holdt i et nøkternt språk. For dem som reagerer mot mer ensidige fremstillinger om det samme emnet (av den ene (1) eller andre (2) sorten), vil fremstillingen virke balansert. Noen vil likevel stille spørsmål ved vinklingen på rapporten. Den er laget på oppdrag fra The Beckley Foundation, en uavhengig ideell stiftelse. Stiftelsens mål er å legge grunnlaget for en mer rasjonell narkotikapolitikk, men dette gjøres også gjennom prosjekter på bl.a. de bevissthetsfremmende egenskapene til LSD. Det er også verdt å merke seg at en av stiftelsens rådgivere er den famøse Alexander Shulgin, konstruktøren av mangt et designer drug. Men til tross for dette har stiftelsen maktet å knytte til seg noen av de ledende forskerne og ekspertene på cannabisområdet, noen av dem er selv skeptiske til cannabisbruk. Dette gir boken tyngde og troverdighet.

Den som forsatt tviler, kan jo nøye seg med å laste ned rapporten fra Beckley-stiftelsens hjemmeside. Med visse begrensninger er den identisk med boken. Den ligger der – gratis og i fulltekst (3)!

Anbefalte artikler