Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Nyretransplantasjon er et godt behandlingsalternativ for utvalgte eldre pasienter med avansert nyresvikt. Nyrer kan doneres fra eldre avdøde.

Kristian Heldal. Foto privat

Nyretransplantasjon regnes som det beste behandlingsalternativet for pasienter med avansert nyresvikt, men det finnes lite dokumenterte resultater fra transplantasjon hos eldre. Kristian Heldal har analysert epidemiologiske data fra nyretransplantasjoner som er utført i perioden 1990 – 2005, og konkluderer med at nyretransplantasjon er et godt alternativ for eldre pasienter.

– Eldre over 70 år har svært dårlig prognose ved dialyse. Våre data viser at nyretransplantasjon gir klart bedre overlevelse enn dialyse også for denne gruppen, og det er derfor et godt behandlingsalternativ for utvalgte pasienter over 70 år. Det er ingen grunn til å sette en øvre aldersgrense for hvem som skal få tilbudet, men vi må være klar over at behandling med dialyse over lang tid før transplantasjon gir dårligere resultater. Resultatene blir også bedre når akutte avstøtningsreaksjoner unngås. Dette er faktorer som det er mulig å kontrollere, sier Heldal.

Tilgang på organer er en begrensende faktor for transplantasjon. Bruk av nyrer fra avdøde, eldre pasienter gir generelt dårligere resultater. Men resultatene for den eldre pasientgruppen er akseptable.

– Mer utstrakt bruk av nyrer fra eldre personer som dør til eldre med nyresvikt kan gi eldre nyresviktpasienter et bedre behandlingstilbud, sier Heldal.

Han forsvarte avhandlingen Kidney transplantation in the elderly for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 28.5. 2010.


Avansert nyresvikt: En tilstand der nyrene ikke lenger klarer å utføre sine oppgaver og pasienten får symptomer som skyldes opphopning av avfallsprodukter nyrene skal skille ut. Ved avansert nyresvikt kan det bli aktuelt å starte nyreerstattende behandling i form av dialyse eller transplantasjon. De hyppigste årsakene til avansert nyresvikt er høyt blodtrykk, diabetes samt immunologiske nyresykdommer (glomerulonefritt)

Anbefalte artikler