Bred enighet om kvalitetssatsing i sykehus

Knut E. Braaten, Miriam Kvanvik Om forfatterne
Artikkel

– Sykehus styres i for stor grad ut fra økonomi og ikke kvalitet. Det er tverrpolitisk enighet om at dette ikke kan fortsette.

Kjersti Toppe mener sykehus i for stor grad styres ut fra økonomi og ikke kvalitet. Foto Stortingsarkivet

Det sa Kjersti Toppe (Sp) under den helsepolitiske debatten på Legeforeningens landsstyremøte. Også helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) vektla behovet for å satse mer på kvalitet i sykehus.

– Nå når sykehusene nærmer seg økonomisk balanse er tiden inne for å prioritere kvalitet, sa hun.

– Det er ingen motsetning mellom god økonomistyring og god kvalitet, men det er heller ingen nødvendig sammenheng slik myndigheter og helseforetak synes å tro, understreket leder i Helse- og omsorgskomiteen Bent Høie (H). Norge har generelt sett en god helsetjenetse, men Høie synes likevel det er et dilemma at vi på noen områder har høy ressursbruk, men gjennomsnittlige resultater.

– Kvalitet må inn som en tydelig styringsparameter i sykehus. Hvordan kan Stortinget vite om bevilgningene treffer når de ikke får noen informasjon om kvaliteten på tjenestene som leveres, påpekte Legeforeningens president Torunn Janbu.

Også pasientene etterspør mer og bedre informasjon om kvalitet på pasientbehandling.

– Dersom vi skal opprettholde tilliten til sykehussektoren må vi utvikle bedre nasjonale kvalitetsindikatorer enn det vi har i dag, sa Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Anbefalte artikler