LANDSSTYREMØTET

Artikkel

Nyinnmelding

Legeforeningen vil på nytt melde seg inn i Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH). Foreningen har tidligere vært medlem – fra starten i 1937 og frem til 1998. Spørsmålet om Legeforeningens tilknytning til NSH dukket opp i forbindelse med at representanter for Legeforeningen er blitt spurt om å medvirke på kurs/konferanser arrangert av NSH.

Landsstyremøtet i 2013

Finnmark legeforening vil være medarrangør ved landsstyremøtet i 2013. Møtet arrangeres i tidsrommet tirsdag 4.6. til torsdag 6.6. 2013.

Utstilling av medisinsk teknisk utstyr

Ordningen med at fagmedisinske foreninger kan arrangere utstillinger av medisinsk teknisk utstyr er evaluert og landsstyret fattet følgende vedtak: Ordningen vedtatt i 2008 med anledning til å ha utstilling av medisinsk teknisk utstyr knyttet til ett årlig arrangement med tellende kurs i den enkelte fagmedisinske forening og mulighet for andre organisasjonsledd til å søke om tillatelse til utstilling under samme forutsetninger, opprettholdes.

Anbefalte artikler