Nye fjes i landsstyret

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

53 år mellom eldste og yngste delegat på landsstyremøtet.

Ole-Christian Normann og Rolf Schøyen var yngste og eldste delegat. Foto Lise B. Johannessen

Medisinstudentene kan delta med seks representanter på landsstyremøtet. To av årets studenter var 21 år, og den yngste av disse Ole-Christian Normann, var en av de yngste i landsstyret noensinne. Den eldste delegerte er født i 1936. Tre av de seks medisinstudentene representerte Norsk medisinstudentforening Utland, hhv. Polen, Tsjekkia og Danmark. Det var ingen Nmf-delegert fra Universitetet i Tromsø. Nmfs leder Kristin Utne er medisinstudent i Polen.

En av tre var kvinner

Noe over en tredel av delegatene var kvinner (37,2 %). 36,4 % representerte yrkesaktive leger under 70 år. Til sammenlikning er kvinneandelen blant alle Legeforeningens medlemmer 43,3 %. Blant yrkesaktive legemedlemmer under 70 år er kvinneandelen 43 %.

Gjennomsnittsalderen blant de mannlige delegatene var 49,3 år, mens den var 46,9 år for kvinner. For yrkesaktive legemedlemmer under 70 år er gjennomsnittsalderen 47,9 år for menn og 41,1 år for kvinner. Det ser altså ut til at det er en særlig underrepresentasjon av yngre kvinner. Men det er også noe underrepresentasjon av leger under 45 år, og særlig av leger under 35 år. I tillegg er medisinstudentene sterkt underrepresentert i forhold til sitt medlemstall, med 4,4 % av alle delegerte mens det utgjør 14,7 % av medlemmene i Legeforeningen.

Anbefalte artikler