Legeforeningen i mediene

Artikkel

Spekter har prøvd seg før

Legeforeningen støtter Unios praksis om å gi dispensasjon for kun én dag av gangen. Da Akademikerne for ett år siden var i konflikt på Lovisenberg Diakonale sykehus i Oslo, hevdet Spekter at det ikke var forsvarlig bare å innvilge dispensasjon for en dag av gangen, skriver Sykepleierforbundet på sine nettsider i forbindelse med Unio-streiken. – Helsetilsynet godtok vår praksis den gangen, så det er litt merkelig at de prøver seg på det samme igjen i Unio-streiken, sier Arne Laudal Refsum, visepresident i Legeforeningen. Under konflikten på Lovisenberg Diakonale sykehus ga Legeforeningen i ett særtilfelle dispensasjon over flere dager, i resten av tilfellene for bare en dag.

Sykepleierforbundet 31.5. 2010

Frykter distriktene blir «andresortering»

Fylkeslege Karin Straume i Finnmark er bekymret for den foreslåtte fordelingsordningen for turnusleger. Lars Andrea Nesje, leder i Troms legeforening og leder av Legeforeningens regionsutvalg for Nord-Norge mener at myndighetenes forslag til ny turnusordning i utgangspunktet er et dårlig forslag. Legestudenter roper også varsku om at distriktene vil få de dårligste legene hvis den nye ordningen blir innført. – Vi er redd for tomme plasser, sier fylkeslege i Finnmark Karin Straume.

Finnmark Dagblad 7.6. 2010

Gode leger til alle

– Myndighetene foreslår å endre dagens turnusordning. Det vil gi færre og dårligere leger i distrikts-Norge, skriver Gisle Roksund, leder i Norsk allmennmedisinsk forening (NFA), i et innlegg i Dagbladet. Roksund mener at en søknadsbasert ordning kan gi vesentlige konsekvenser for legerekrutteringen til utkantstrøkene. – En turnustjeneste basert på nummertrekning og med et godt faglig innhold kan og bør videreføres, skriver han.

Dagbladet 8.6. 2010

Legeforeningen krever nasjonal sykehusplan

Legeforeningens president Torunn Janbu går hardt ut mot regjeringens mangel på plan med sykehusene. – Ved lokalsykehus etter lokalsykehus legges akuttfunksjoner og fødeavdeling ned, bygninger skal fylles med nytt innhold, og pasienter kjøres andre steder når uhell og sykdom rammer. Samtidig avviser helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen at lokalsykehus legges ned. Ifølge helseministeren er det bare innholdet i lokalsykehuset som endres. For i regjeringserklæringene fra Soria Moria, heter det at «Ingen lokalsykehus skal legges ned.» – En retorisk spagat, kommenterer Torunn Janbu. – Jeg tror folk nå opplever at lokalsykehus blir nedlagt. Lokalsykehusene ribbes for viktige oppgaver, og dobbeltkommunikasjonen om sykehusnedleggelser skaper i tillegg forvirring, sier Janbu til Dagens Næringsliv.

Dagens Næringsliv 27.5. 2010

Anbefalte artikler