Ville vekster

Raida Ødegaard Om forfatteren
Artikkel

I redaksjonen luker vi jevnlig i det språklige blomsterbed. Det dukker stadig opp tankevekkende utsagn, men de kommer sjelden på trykk.

Illustrasjonsfoto Colourbox

 1. I dette nummeret presenteres en studie om angst for å føde ved Kvinneklinikken, Universitetssykehuset i Nord-Norge.

 2. Det ble foretatt klinisk undersøkelse av en av forfatterne.

 3. Synspunktene er motstridende, ikke minst mellom personer som selv er døve på den ene siden, og medisinsk ekspertise på den andre.

 4. Laboranten skrev daglig ut dødsattest på alle inneliggende pasienter.

 5. Man konkluderte med at bedre generell anestesi og intensivbehandling har fjernet forskjellen i mortalitet mellom ryggbedøvelse og narkose.

 6. Det ene X-kromosomet er inaktivert i alle celler hos kvinnelige pattedyr.

 7. Studien illustrerer at diagnostisk ultralyd i hendene på en kliniker er et spennende møtested mellom klinisk kompetanse og bildedannende teknologi.

 8. I klinisk praksis er det ofte ikke mulig for alle pasienter å fastslå om utfallene helt sikkert skyldes akutt hjerneslag.

 9. Det er også laget en video av undersøkelse av nyfødte og ettåringer til utlån.

 10. Vi inkluderte de som var oppfattet som, og ble behandlet som skafoidfrakturer.

 11. Det summar i mange slags språk, nokre er fortvila, nokre openbert sjuke, andre sterkt påverka av både legale og illegale rusmiddel.

Anbefalte artikler