Finansfyrste og statsminister

Ragnar Stien Om forfatteren
Artikkel

Frydenlund, B.

Stormannen Peder Anker

En biografi. 398 s, ill. Oslo: Aschehoug, 2009. Pris NOK 449

ISBN 978-82-03-21084-6

Forfatteren sier i sitt etterord at han ønsker boken skal være til nytte og glede for «faghistorikere og generelt historieinteresserte lesere». Denne anmelder prøver i all beskjedenhet å anse seg som tilhørende den siste gruppen. For meg har forfatteren bare delvis nådd sitt mål. Peder Anker (1749 – 1824), kammerherren på Bogstad, generalveiintendanten og den første statsministeren i Stockholm etter 1814, er en person som etterlater seg mye i norsk historie. Kollega Per Holck skrev for noen år siden en meget leseverdig biografi om hans eldre og mer fargerike bror, Bernt (1). Peder var nok en mer formell person, men skapte vel så mye gjennom sine investeringer i jordbruk, skogbruk og sager, gruver og jernverk. I tillegg spilte han en betydelig rolle under begivenhetene i 1814 og ble altså Norges første statsminister under unionen med Sverige.

Biografien kan på mange måter deles i to: Den første delen omhandler familiemannen og gründeren, forretningsmannen og aristokraten i siste halvdel av 1700-tallet. Den siste delen er preget av politikeren og nasjonsbyggeren fra 1812 og frem til sin død. Første del er preget av å være skrevet av faghistorikeren, detaljene er uendelige og henvisningene likeså. Man kjemper seg gjennom slektstavler og forretningsbrev, side opp og side ned med perifere navn og selskapeligheter. Men så: Under opptakten til Eidsvoll og 1814 blir boken spennende og fortellende. Undertegnede har ikke lest noe tilnærmelsesvis mer interessant om de politiske bølgene som Kiel-traktaten avstedkom i Norge, de motsetningene som hersket på Eidsvoll, og de problemene som oppsto i unionen med Sverige, og konfrontasjonen med en sterk og maktglad Carl Johan.

For faghistorikere – og lesere med spesiell interesse for lokalhistorie i Oslo og Bærum – er første del sikkert uvurderlig som kildeskrift. Boken er da også sponset av Bogstad Gårds Venneforening. Den siste delen er glitrende, spennende og interessant. Her er det også et vell av detaljer og til dels morsomme anekdoter, men fortellingen glir uhindret av henvisningene. For historieinteresserte lesere som ønsker en innføring i politikken rundt 1814, er siste del en opplevelse.

Resten er for faghistorikerne.

Anbefalte artikler