G. Kvåle & H. Drange svarer:

Gunnar Kvåle, Helge Drange Om forfatterne
Artikkel

Svenn Korseth sr. hevder at mange mener det ikke er vist at menneskelige utslipp av CO2 påvirker temperaturen i merkbar grad. Vi skulle ønske at dette var rett. Men dessverre er det overveldende støtte i faglitteraturen for at atmosfærens innhold av CO₂ øker år for år som følge av menneskeskapte klimagassutslipp, og at det er umulig å forklare den globale oppvarmingen de siste 50 år uten å inkludere virkningen av økt menneskeskapt drivhuseffekt (1).

Korseth sår også tvil om at den globale temperaturøkningen vil kunne få alvorlige helseeffekter og hevder at litteraturhenvisningene er til en gruppe «klimaalarmister». Hovedreferansen i Kvåles artikkel om helseeffektene er en oversiktsartikkel i The Lancet (2) med 29 forskere som forfattere. Kommentaren som er referert til fra samme tidskrift, er signert av 18 ledere av legeforeninger fra ulike deler av verden, inkludert presidenten for Royal College of Physicians of London. Dette er personer som neppe kan beskyldes for å stå i fremste rekke som klimaalarmister. Det samme gjelder generalsekretæren for Verdens helseorganisasjon, Margaret Chan, som i en kommentar om helseskadene av klimaendringene(3) skriver: «Malnutrition, and its devastating effects on child health, will increase. Worsening floods, droughts, and storms will cause more deaths and injuries. Heat waves will cause more deaths…»

Korseths innlegg føyer seg inn i en rekke kommentarer fra «klimarealister» som ser ut til å være opptatt av å spre villedende informasjon om årsaker til global temperaturøkning. Hans referanse nr. 5 er fra en bok utgitt av The Heartland Institute. Dette er en kontroversiell amerikansk tenketank som mottar finansiell støtte fra den amerikanske olje- og kullindustrien.

Korseths referanse nr. 3 som hevdes å vise at det de siste tiår har vært en nedgang i klodens temperatur samtidig med en sterk økning i CO₂-innholdet i atmosfæren, er 14 år gammel, og forfatteren av denne artikkelen er også bidragsyter i nevnte bok fraThe Heartland Institue. Til orientering viser både termometer- og satellittbaserte målinger at middeltemperaturen for det første tiår på 2000-tallet økte med knappe 0,2 grader i forhold til middeltemperaturen siste tiår på 1900-tallet.

Anbefalte artikler