Ylf har innflytelse i viktige saker

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Turnussaken og forhold omkring stillingsvern og behovet for faste stillinger for leger i spesialisering var temaer som ble drøftet under Ylfs årsmøte.

Hege Gjessing, leder i Yngre legers forening (Ylf) er på offensiven i viktige saker for medlemmenes arbeidssituasjon. Ylf har arbeidet systematisk med turnussaken, som nå er til høring i Legeforeningen, og med spørsmålet om legers stillingsvern og behovet for faste stillinger for leger i spesialisering.

– Ylfs mål er at leger skal jobbe under forhold som gjør det trygt og godt for mennesker å få sykehusbehandling, sa Hege Gjessing til landsrådet i foreningen som var samlet til årsmøte og årsmøteseminar. Hun viste til at vi lever i et land som har muligheten til å utvikle verdens beste helsevesen og at det burde være en gledesfylt oppgave. – Det er et paradoks at i en tid hvor Norge er på sitt rikeste, og hvor den rivende medisinske utviklingen åpner opp for uante muligheter, er det flere og flere leger som ikke er særlig fornøyd. Jeg håper den trenden kommer til å snu, sa Gjessing.

Ylf har i løpet av det siste året rettet oppmerksomheten mot saker hvor medlemmer ikke har fått fornyet sitt engasjement på grunn av graviditet. Ylf har tatt sakene til Likestillingsombudet, og der har foreningen vunnet frem med sitt syn. Det var derfor en tilfreds leder som kunne vise til at det er økt gjennomslag og forståelse for foreningens synspunkter både i Legeforeningen og i samfunnet, for de problemstillinger som foreningen tar opp.

Hun berømmet de tillitsvalgte og la ikke skjul på at det noen ganger kan være tungt å være tillitsvalgt. Hun fortalte at det å bedre tillitsvalgtes situasjon er en av satsingsområdene til Legeforeningen.

Gjessing avla også den internasjonale delen av Ylfs virksomhet en visitt. Hun orienterte om at Ylf har meldt seg ut av PWG- den internasjonale foreningen for leger i spesialisering. – Vi fikk i fjor et mandat av landsrådet til å melde oss ut. Både Sverige, Danmark og Storbritannia har nå meldt seg ut, og da valgte vi også å gjøre det, sa hun. Den andre grunnen er at det er i CPME, den europeiske legeforeningen, at det lettere kan arbeides for innflytelse i spørsmål som gjelder leger i spesialisering.

– Diskusjonene rundt organisering av sykehusene er ofte preget av bekymring – en bekymring for at helsevesenet vil koste for mye i fremtiden, at det kommer til å bli for mange eldre og syke, at det ikke er nok personer som ønsker å jobbe i helsevesenet, osv. Disse bekymringene overføres til leger og annet helsepersonell i form av krav om effektivisering. Vi blir bedt om å sørge for at pasientene kommer gjennom systemet så fort som mulig, nærmest så fort at det går på helsen løs, både for oss og dem. Det gjør noe med oss, sa Hege Gjessing.

Hun mente det vil være en trygghetsfaktor om det kommer kvalitetsdata på avdelingsnivå, slik at man kan iverksette tiltak som sørger for trygg og god pasientbehandling. I den forbindelse trakk hun også frem Legeforeningens satsingsområde om at sykehus må bli målt på arbeidsmiljø og kvalitet i tillegg til økonomi.

Anbefalte artikler