Viktig interpellasjon om midlertidige stillinger

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

– Vi skal jobbe videre for å få flest mulig faste stillinger for sykehusleger.

Bent Høie fremmet interpellasjon om midlertidige stillinger. Foto Ellen Juul Andersen

Det påpekte helse- og omsorgsminster Anne-Grete Strøm-Erichsen flere ganger i sitt svar på stortingsrepresentant Bent Høies interpellasjon om midlertidige stillinger for sykehusleger.

Leger i sykehus er i stort omfang ansatt i midlertidig stillinger. Undersøkelser viser at 50 % av alle sykehusleger er midlertid ansatt, og blant leger i spesialisering gjelder dette over 90 %. – I gjennomsnitt er sykehusleger midlertidig ansatt til de er 41 år, sa Høie. Han påpekte at midlertidige stillinger over så lang tid skaper uforutsigbarhet og usikkerhet for legene og kan føre til at man ikke melder fra om eventuelle uheldige hendelser til ledelsen.

– Det er eksempler på at kvinner som blir gravide underveis i spesialiseringen, ikke får tilbud om fast jobb. Det er også mange eksempler på at tillitsvalgte som får beskjed om at hvis de tar opp kritikkverdige forhold, så kan de se langt etter en fremtid på den institusjonen som de er tillitsvalgt ved, sa Høie.

Bedre forutsigbarhet

– Det som er veldig alvorlig i denne interpellasjonen, er at leger som er i midlertidige stillinger opplever at de blir behandlet annerledes på arbeidsplassen enn fast ansatte kollegaer. Det er svært alvorlig og et forhold som absolutt er uakseptabelt. Jeg har stor forståelse for at det oppleves belastende å ha midlertidige ansettelser. Det å finne en god løsning på å tilstrebe mest mulig faste stillinger, samtidig med å få til gjennomstrømmingene i et utdanningsløp og sikre at vi utdanner spesialister til hele landet, er viktig og noe jeg vil se veldig grundig på, sa helseministeren.

Hun understreket at hun er helt enig med Høie i at det å ha et godt arbeidsmiljø er en forutsetning for god kvalitet i sektoren. Slik er det på alle arbeidsplasser. – Dårlig arbeidsmiljø er kritisk, ikke minst i helsesektoren, hvor det faktisk dreier seg om å redde liv og behandle mennesker, sa Anne-Grete Strøm-Erichsen.

– Det er to store endringer som nå skjer i forbindelse med utdanningen av leger, som gjør at det er naturlig å ta dette opp. Vi har nå en gjennomgang av hele spesialistutdanningen og et forslag og en debatt om endring i turnusordningen. Dette vil føre til endringer i stillinger og i stillingsstruktur. I den sammenheng vil vi også se på hvordan vi kan kombinere det å ha utdanningsstillinger med en bedre forutsigbarhet, avsluttet statsråden.

Anbefalte artikler