Les mer om ...

Artikkel

Endret dosering av digitoksin

Flere terapeutiske effekter av digitoksin oppnås ved lave medikamentkonsentrasjoner. Lavere digitalisdosering innebærer også tryggere behandling, ettersom avstanden mellom terapeutisk og toksisk serumkonsentrasjon blir større. I 2007 kom det nye anbefalinger om dosering og terapeutiske serumkonsentrasjoner av digitoksin. I om lag to tredeler av alle analyserte prøver ved St. Olavs hospital i 2008 lå serumkonsentrasjonen av digitoksin over revidert referenseområde.

Endret dosering av digitalis

Dosering av digitoksin i klinisk praksis

Helsevurdering for førerkort

Mange leger opplever vurdering av helse for førerkort som vanskelig. Dette viser en spørreskjemaundersøkelse blant allmennleger og spesialister innen særlig relevante spesialiteter. Vurdering ved kognitiv svikt, alkoholmisbruk, psykiatrisk sykdom, høy alder og legemiddelbruk er spesielt vanskelig. Forfatterne etterlyser bedre retningslinjer og bedre bistand.

Legers syn på helsevurdering for førerkort

Viktige årstall i medisinen

Klinisk medisinsk praksis er basert på forskning og fremskritt gjennom mer enn 100 år. I hvilken grad er leger og legestudenter i stand til å tidfeste viktige medisinhistoriske begivenheter? Førsteårsstudenter plasserer nyere begivenheter tidligere enn de fant sted og antar at det knapt har vært viktige begivenheter etter 1980.

Studenters og legers tidfesting av viktige medisinhistoriske begivenheter

Forskningsetikk er også skriveetikk

«At skrive forståelig og troværdig om videnskab, hvad enten det baseres på egne undersøgelser eller andres resultater, stiller mere end rent tekniske krav. Læsernes forventning til fremstillingens pålidelighed er meget store, helt til selvfølgeligheden.» Dette skriver Povl Riis, en internasjonal nestor innen medisinsk etikk og medisinsk publisering. Leger må kunne kommunisere med både pasienter og kolleger og i vitenskapelige tidsskrifter.

Publikationsetik – om at formidle videnskab forståeligt og troværdigt

Høvdingen

Etter landsstyremøtet

Kvalitet i helsetjenesten, endringer i turnustjenesten, stillingsvern ved graviditet, lokalsykehus og sykmeldingspraksis var blant temaene Legeforeningens landsstyre diskuterte på sitt møte i mai. Både helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og Bent Høie, leder i Stortingets helse- og omsorgskomite, deltok i debatten. Abeidsminister Hanne Bjurstrøm lovet bedre faglig veiledning ved sykmelding.

Ønsker turnus med faglighet og kvalitet i sentrum

Aksepterer ikke at gravide leger mister jobben

Vil innføre nasjonal sykehusplan

Bred enighet om kvalitetssatsing i sykehus

Uaktuelt med sanksjoner mot sykmeldere

Må ta belastninger i tidlige livsfaser på alvor

Nye fjes i landsstyret

Den norske legeforenings regnskap 2009

Anbefalte artikler