Artikkel

Årsmøte i LSA og Norsam

De samfunnsmedisinske foreningene inviterer til årsmøter og årsmøtekurs i Bergen 23. – 24.8. 2010. Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) og Norsk samfunnsmedisinsk forening (Norsam) gjennomførte et vellykket felles arrangement med årsmøter og kurs på Losby i 2009. Tradisjonen videreføres i Bergen. Årets kurs har to hovedtemaer: Oppfølging av samhandlingsreformen og Samfunnsmedisin som haster.

Årsmøtene gjennomføres fra kl 16 – 17 mandag 23. august. Årsmøter og kurs holdes i tradisjonsrike omgivelser i Legenes hus i Bergen. Det blir også omvisning på Lepramuseet og årsmøtemiddag. Arrangørene håper at mange samfunnsmedisinere finner veien til Bergen i august.

For nærmere opplysninger, program og påmelding, se Norsams hjemmesider: www.legeforeningen.no/norsam

Anbefalte artikler