Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Med ondt skal ondt fordrives. Svimmelhet kan best behandles ved bevegelse som provoserer frem svimmelhet.

Kjersti Thulin Wilhelmsen. Foto privat

Det ser ut til at bevegelser fremmer sentrale kompenseringsmekanismer og derved reduserer svimmelheten, ifølge fysioterapeut Kjersti Thulin Wilhelmsen. I hennes doktorgradsstudier inngikk pasienter som hadde vært til utredning for langvarige svimmelhetsplager ved Balanselaboratoriet, Haukeland universitetssykehus. Hos majoriteten av pasientene hadde plagene en vestibulær årsak.

– De fleste pasientene hadde alvorlige plager med sin svimmelhet selv lang tid etter debut. Mange var i tillegg plaget med nakkeproblemer, og vi tror det har en sammenheng med at de over tid har vegret seg for å bevege hodet og kroppen fordi bevegelser fremkaller svimmelhet. Nakkemuskulaturen stivner og det er mulig at svimmelhet og nakkeproblemer gjensidig opprettholder hverandre, sier Wilhelmsen.

Hun har sett på hvordan en aktiv behandlingsform som fremmer kroppsbevissthet kombinert med bevegelser og øvelser som provoserer frem svimmelhet, kan hjelpe.

– Pasienter får dessverre ofte legeråd som «hvil deg, så blir du bedre». De bør heller få beskjeden «utfordre svimmelheten din, vær i bevegelse!». Pasienter som våger å bevege seg fra dag 1, selv om de kanskje blir kvalme, gjør trolig jobben selv. Men noen trenger hjelp til å bryte den onde sirkelen, og disse kan ha nytte av vestibulær rehabilitering hos fysioterapeut. Det er aldri for sent å begynne. Det er derfor et problem at man sjelden henviser til fysioterapi, sier Wilhelmsen.

Hun disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 29.4. 2010 med avhandlingen Symptoms and signs in patients with long-lasting dizziness.


Svimmelhet: Er en svært vanlig tilstand som oppstår ved et misforhold mellom systemer som opprettholder balanse (vestibularis, syn, propriosepsjon). Kan skyldes sykdommer/skader/forandringer i hvilket som helst av systemene. Svimmelhet kan også skyldes manglende evner til å bearbeide signaler og/eller initiere adekvate responser, og kan således representere et sentralt problem.

Vestibulær rehabilitering: Omfatter ulike tilnærminger som har til hensikt å fremme sentral kompensering, redusere opplevelsen av svimmelhet, bedre øye-hode-balanse og funksjonell balanse. Avhengig av pasientens hovedproblem benyttes svimmelhetsprovoserende øvelser, spesifikke øye-hode-bevegelser, osv.

Anbefalte artikler