Tilfreds med behandling hos lege

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er stabile tall på tilfredshet med behandlingen sist man var hos lege og om leger i Norge gjør en god jobb.

  Det viser en opinionsundersøkelse som ble gjennomført i mai 2010 av Respons Analyse AS for Legeforeningen.

  89 % av de spurte svarer at de er helt enig eller ganske enig i påstanden om de var tilfreds med behandlingen de fikk sist de var hos lege. Denne påstanden har vært målt siden 1995 og resultatene som viser helt enig og ganske enig har variert fra 91 til 85 %. Tallene viser en stabil oppfatning i dette spørsmålet.

  Et annet spørsmål som også har vært stilt siden 1995, er om leger i Norge gjør en god jobb. Tallene for 2010 viser at 77 % er helt enig og delvis enig i dette. I 1995 var tilsvarende tall 76 %. Tallene har variert mellom 82 % og 75 %.

  På spørsmål om tiltro til om man vil få den helsehjelp man vil ha behov for hvis man blir syk, viser tallene at tiltroen har steget fra 2007, da spørsmålet første gang ble stilt, til mai 2010. I 2007 hadde svært stor tiltro og ganske stor tiltro et samlet resultat på 60 %, i dag er tallet 66 %. Det er særlig på spørsmålet om man har ganske stor tiltro at det er registeret en økning – fra 43 % i 2007 til 49 % i 2010.

  Undersøkelsen omfatter 1001 respondenter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media