Cerebral MR ved Parkinsons sykdom

Nyheter Nevrologi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pasienter med Parkinsons sykdom har volumetriske forandringer i sideventriklene ved cerebral MR.

  Ved Alzheimers sykdom oppstår tidlige forandringer i hjernen i hippocampus og mediale temporallapp, noe som bl.a. bidrar til hukommelsessvikt. Ved Parkinsons sykdom, derimot, der den kognitive svikten ofte har en annen profil enn ved Alzheimers sykdom, er det ennå ikke etablert et mønster for hvilke hjerneforandringer som bidrar til den kognitive svikten. Vi har i tidligere studier ikke påvist noe entydig mønster mellom forandringer i hvit og grå substans og demens og kognitiv svikt.

  I en ny studie brukte vi T1-vektede volumetriske MR-opptak av 27 pasienter med Parkinsons sykdom med (n = 15) eller uten (n = 12) demens og åtte pasienter med Parkinsons sykdom og mild kognitiv svikt (1). 20 friske kontrollpersoner ble også undersøkt. Gjennom et samarbeid med ledende forskere ved University of California, Los Angeles, fikk vi tilgang til å bruke avanserte volumetriske metoder for å studere regional atrofi i hippocampus, nucleus caudatus og sideventriklene.

  Vi fant signifikante forskjeller med økt ventrikkelstørrelse i bakre del av sideventriklene bilateralt hos pasienter med Parkinsons sykdom og demens sammenliknet med dem med Parkinsons sykdom, samt regional atrofi i nucleus caudatus hos pasienter med Parkinsons sykdom og demens.

  Regionale volumetriske forandringer i bl.a. sideventriklene kan bli en nyttig markør for sykdomsprogrediering og utvikling av kognitiv svikt hos pasienter med Parkinsons sykdom. Større pasientgrupper bør følges over tid for å bekrefte dette funnet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media