Uetterrettelig om legemiddelindustrien

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I en artikkel av Robin Holtedahl med tilhørende leder av Lars Slørdal i Tidsskriftet nr. 10/2010 fremkommer en rekke uriktige påstander om Pfizer (1, 2).

  For det første, Pfizer anbefaler ikke bruk av pregabalin ved fibromyalgi innenfor EU eller EØS, fordi dette ikke er godkjent indikasjon i disse landene.

  Pfizer utfører sin kliniske forskning i henhold til de høyeste etiske og vitenskapelige standarder, og involverer uavhengige eksperter for å sikre at resultatene av våre studier er vitenskapelig robuste, objektive og pålitelige. Pfizer offentliggjør resultatene av alle studier som er fullført etter 1.10. 2002 i Clinical Study Results Database (3), etter de samme kriteriene som nevnt over, uavhengig av utfall eller hvor studien er utført.

  Holtedahl påstår at det finnes seks randomiserte studier der man undersøker virkningen av pregabalin ved fibromyalgi, hvorav kun tre er publisert. Det finnes faktisk bare fem. Fire av disse er publisert som originalartikler ((4), samt Holtedahls referanser 14, 23 og 24) mens den femte er presentert som en poster (Holtedahls referanse 25), og ble sendt inn til et fagfellevurdert tidsskrift i mai 2010. I alle studiene er konklusjonen basert på det primære endepunktet. Holtedahl hevder også at det ikke foreligger tilgjengelige data fra A0081056, men studien er publisert og fremkommer i hans litteraturliste som nr. 23. Videre hevder Holtedahl at sekundære endepunkter bare ble «fullstendig rapportert» i to studier. De sekundære endepunkter for studien A0081100 er imidlertid publisert (5).

  Uavhengige organisasjoner som European League Against Rheumatism (EULAR) og Cochrane Collaboration har vurdert alle tilgjengelige data i sine anbefalinger. EULAR ga sin sterkeste anbefaling til et sett farmakologiske behandlinger, inkludert pregabalin (Holtedahls referanse 28). Cochrane Collaboration konkluderte i sin gjennomgang at pregabalin hadde dokumentert effekt på nevropatiske smertetilstander og fibromyalgi (Holtedahls referanse 10).

  Holtedahl feiltolker videre en artikkel i Tidsskriftet angående pregabalin og misbrukspotensial (Holtedahls referanse 9). I denne artikkelen ble det påpekt at pregabalin har mindre potensial for avhengighet og misbruk enn alkohol og benzodiazepiner, og at den påviste økning i bruk ikke nødvendigvis indikerer misbruk. Pregabalins preparatomtale vil bli oppdatert i nærmeste fremtid, etter at enighet er oppnådd mellom europeiske legemiddelmyndigheter (EMEA/CHMP) og Pfizer, med henblikk på misbrukspotensialet for pregabalin og i hvilken spesifikk populasjon dette kan observeres (6).

  Til slutt diskuterer Holtedahl markedsføringen av pregabalin ved fibromyalgi, men han tar ikke høyde for at preparatet er godkjent for andre indikasjoner i USA. Pfizer har etter amerikansk lovgivning anledning til å kommunisere direkte med leger og forbrukere i USA, også på amerikanske nettsteder. Denne kommunikasjonen og annonseringen er kun ment for forbrukere i USA.

  Pfizer ønsker en sunn debatt om helsevesenet og respekterer Holtedahls og Slørdals rett til å uttrykke sine personlige meninger. Samtidig verdsetter Pfizer muligheten til å levere et kunnskapsbasert svar på alvorlige påstander fremsatt av forfatterne (1, 2).

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media