Kristoffer Brodwall Om forfatteren
Artikkel

Ett av FNs åtte tusenårsmål var å redusere den globale mødredødeligheten med 75 % fra 1990 til 2015, men foreløpig ligger man ikke an til å klare dette.

Maternell mortalitet er definert som død under svangerskap, fødsel eller innen 42 dager etter fødselen. Maternell mortalitetsratio er antall maternelle dødsfall per 100 000 levende fødte og er i enkelte afrikanske land sør for Sahara så høy som 900. I september 2000 definerte FN åtte såkalte Millennium Development Goals – tusenårsmål. Ett av dem er å redusere maternell mortalitetsratio med tre firedeler fra 1990 til 2015 (1).

Nylig publiserte The Lancet en studie der man har kartlagt status på vei mot dette målet, ved hjelp av en gjennomgang av datamateriale for perioden 1980 – 2008 fra 181 land (2). Global maternell mortalitetsratio var 320 per 100 000 levende fødte i 1990 og den hadde falt til 251 i 2008. Det er store forskjeller fra land til land: Størst forbedring så man på Maldivene der det var 366 maternelle dødsfall per 100 000 levende fødte i 1990 og 75 i 2008 (årlig reduksjon på 8,8 %). Den mest negative utviklingen ble vist i Zimbabwe, med en økning fra 232 til 624 i samme tidsrom (5,5 % årlig økning). Til sammenlikning var det i Norge sju per 100 000 fra 1980 til 2000, men åtte i 2008.

Estimatene viser at totalt 342 900 mødre døde i 2008. Halvparten av alle dødsfallene fant sted i seks land (India, Nigeria, Pakistan, Afghanistan, Etiopia og Kongo). Kun 23 land ligger an til å nå målet om 75 % reduksjon av maternell mortalitetsratio innen 2015. Egypt har allerede nådd målet, mens Kina, Ecuador og Bolivia ligger foran skjemaet. Forfatterne mener at i fravær at hiv ville det vært 61 400 færre maternelle dødsfall i perioden.

Anbefalte artikler