Aksepterer ikke at gravide leger mister jobben

Knut E. Braaten, Miriam Kvanvik Om forfatterne
Artikkel

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) tok klar avstand fra å bruke graviditet som grunnlag for oppsigelse og dårlig behandling i sykehus på Legeforeningens landsstyremøte på Soria Moria.

Bent Høie (t.v.), Torunn Janbu og helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen deltok i debatten. Foto Lise B. Johannessen

Foruten statsråd Strøm-Erichsen og Legeforeningens president Torunn Janbu, besto panelet i den helsepolitiske debatten av leder i Helse- og omsorgskomiteen Bent Høie (H) og komitémedlemmene Kari Kjønaas Kjos (Frp) og Kjersti Toppe (Sp).

Betydelige arbeidsmiljøutfordringer

Nesten alle leger i spesialisering er ansatt i midlertidige stillinger og svært mange er i korte vikariater helt ned til tre måneder. Legeforeningen har pekt på at utrygge ansettelsesforhold bidrar til betydelige arbeidsmiljøutfordringer i sykehusene. Mange kvier seg for å si fra om ting som ikke fungerer og dette kan gå på bekostning av faglig forbedring og robuste fagmiljøer.

– Regjeringen må ta et politisk ansvar for å fjerne midlertidige stillinger i sykehus. Dette er en ukultur som har fått utvikle seg uten at noen har grepet inn, sa Toppe. – Det er ikke bra at mange leger er 41 år før de får fast stilling, tilføyde statsråd Strøm-Erichsen.

Stillingsvern og legefordeling

Strøm-Erichsen understreket at det må la seg gjøre å kombinere bedre stillingsvern og hensiktsmessig legefordeling i sykehusene. – Jeg er opptatt av å gå inn i denne problemstillingen og finne en løsning, sa hun.

Den anledningen fikk hun allerede i slutten av mai. Da møtte hun i Stortinget for å svare på en interpellasjon fra Bent Høie om hva hun vil gjøre med den omfattende bruken av midlertidige stillinger i sykehus og alle de negative konsekvensene dette medfører. I sitt svar vektla statsråden at det er naturlig å se saken i lys av to store endringer i spesialistutdanningen av leger. Det ene er omleggingen av utdanningen og det andre er endring av turnusordningen. Hun forsikret om at regjeringen vil jobbe for flest mulig faste stillinger for sykehusleger. (Se egen sak på side 1386)

Anbefalte artikler