Nefrosklerose hos friske

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Forekomsten av histologisk nefrosklerose blant friske nyredonorer øker med alderen og har ikke sammenheng med blodtrykk, albuminuri eller nyrefunksjon.

Nefrosklerose er den hyppigste årsaken til kronisk nyresvikt både i Norge og i de fleste andre land. Sykdommen var tidligere antatt å være forårsaket av hypertensjon, men den ses også hos mange eldre uten hypertensjon. Tegn på nefrosklerose er økt utskilling av albumin i urin og/eller redusert glomerular filtrasjonsrate (GFR). Histologisk kjennetegnes tilstanden av global glomerulosklerose, tubulusatrofi, interstitiell fibrose og arteriosklerose.

I en amerikansk studie ble nyrebiopsier fra 1 200 friske nyredonorer undersøkt histologisk, og kliniske data om nyrefunksjon og risikofaktorer hentet inn fra journalene (1). Forekomsten av nefrosklerose, definert som minst to histologiske funn, var 2,7 % for personer i alderen 18 – 29 år, stigende til 16 %, 28 %, 44 %, 58 % og 73 % for hver tiårs aldersøkning. Nyrefunksjon og andre aldersrelaterte risikofaktorer for nyresykdom hadde ikke sammenheng med nefrosklerose.

– Denne studien viser at det kan inntre aldersrelaterte forandringer i nyrene som ikke kan påvises ved måling av kreatininnivået i blod eller funn av albumin i urin, sier professor Anders Hartmann ved Nyreseksjonen, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Nedgangen i glomerular filtrasjonsrate med økende alder kunne ikke forklares med grad av nefrosklerose. Vi trenger derfor studier for å avklare i hvilken grad histologisk nefrosklerose kan predikere nyresvikt og om profylaktiske eller terapeutiske tiltak er mulig, sier Hartmann.

Anbefalte artikler