Evolusjonens ti store oppfinnelser

Berit Rostad Om forfatteren
Artikkel

Lane, N.

Life ascending

The ten great inventions of evolution. 344 s, ill. London: Profile Books, 2009.

Pris GBP 10

ISBN 978-1-86197-8189

I Life ascending har den engelske biokjemikeren Nick Lane en original tilnærming til temaet livets opprinnelse og utvikling. Han beskriver og kommenterer ikke bare konvensjonelle teorier om evolusjonen som mange har gjort, men gir oss innsikt i livets egen oppfinnsomhet for å forstå livets utvikling på jorden. Han tar utgangspunkt i det han kaller ti nøkkeloppfinnelser i evolusjonen. Han har lagt følgende kriterier til grunn for sine valg: oppfinnelsen må ha revolusjonert den levende verden, være av den største betydning i dag, være direkte følge av naturlig seleksjon, ha ikonstatus – og at den fascinerer ham. Han argumenterer godt for sine valg: livets begynnelse, DNA, fotosyntesen, den komplekse cellen, seksualitet, bevegelse, syn, varmt blod, bevissthet og død. Han gir oss innsikt bl.a. i livets begynnelse, livets endringer og hva som betinger utvikling til et komplekst liv. Likeledes hvordan vi har ervervet oss innsikt i og kunnskap om evolusjonen. Her gis en god og nyttig repetisjon av den innsatsen innflytelsesrike forskere har bidratt med.

Boken er ikke skrevet for fagfolk, men popularisert slik at den blir tilgjengelig for de fleste uten å gå bekostning av faglig kvalitet. Den er en fryd å lese. Han skriver godt, faglig, begeistret, morsomt og tankevekkende – og stiller overraskende spørsmål.

Innledningsvis stusset jeg over hans ti valg. Jeg kunne tenkt meg andre kandidater. Hvordan kan døden være en viktig oppfinnelse? Hvorfor må organismer dø, burde ikke evolusjonen søke å bevare livet? Nick Lane gir svar i boken, som anbefales alle som er interessert i evolusjonen.

Anbefalte artikler