Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

I dette nummeret

Nyheter

Verdens helse

Fra redaktøren

Anne Kveim Lie

Leder

Brev til redaktøren

Ragnvald B. Petersen
Sven Knagenhjelm

Kommentar

Rolf Kåresen
Bjørgulf Claussen
Benedikte Bjørge
Victoria Telle Hjellset

Originalartikkel

Kjell Martin Moksnes
Stein Opjordsmoen Ilner
Even Lærum
Sigurd Høye
Ragnhild Nordland
Vegard Hegstad
Synnøve Tafjord Lærum
Hans Otto Engvold

Oversiktsartikkel

Marianne Holm

Medisinen i bilder

Legemidler i praksis

Ansgar Berg
Kari Furu
Margrete Einen
Olav Spigset

Kronikk

Medisin og kunst

Medisinsk historie

Siri Jensen
Morten Lindbæk
Christoph Gradmann
Anne Kveim Lie
Siv Frøydis Berg

Intervju

Elisabeth Swensen

Internasjonal medisin

Erik Bøhler

Personlige opplevelser

Roger Alex Hansen

Språkspalten

Anmeldelser

Anne Kveim Lie
Per Holck
Einar Kringlen
Magne Nylenna
May Brit Lund
Jorun Thørring Loennechen
Carl Severin Albretsen
Ole Didrik Lærum

Aktuelt i foreningen

Ellen Juul Andersen
Lise B. Johannessen
Lise B. Johannessen
Lise B. Johannessen

Oss imellom

Gunn Marit Seberg
Åslaug Flo