Fornøyde medarbeidere

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En ny undersøkelse fra Arbeidsforskningsinstituttet (Afi) viser at et flertall av fastlegene har fornøyde medarbeidere. Afi har kartlagt hvilke ordninger og rettigheter helsesekretærene faktisk har og hvordan de opplever sitt arbeidsmiljø og sin arbeidssituasjon. – Funnene viser at de fleste fastlegene ivaretar sin rolle som arbeidsgiver på en god måte, sier Trond Egil Hansen, leder i Allmennlegeforeningen. Det er særlig kø og ventetid som stresser helsesekretærene mest. – Det kan skyldes svikt i kapasitet eller organisering eller begge deler. Rapporten skiller imidlertid ikke godt nok på dette, sier Hansen. – Alt i alt synes det som modellen med legen som eier av virksomheten og som arbeidsgiver, fungerer godt, sier han, og legger til at det er viktig for Allmennlegeforeningen at også denne siden av fastlegerollen har god kvalitet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media