LEGEFORENINGEN I MEDIENE

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Risikofylt sammenslåing

  Risikofylt sammenslåing

  Omstillingen ved Oslo universitetssykehus er ikke ferdig. Mye må på plass før prosessen er i mål, ikke minst må konsekvensene utredes, skriver Legeforeningens president Torunn Janbu og forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund Lisbeth Normann i en kronikk i Aften. Sammenslåingsprosessen slik den nå gjennomføres, har høy risiko og en uavklart finansiering, skriver de to. Mer penger må til for at befolkningen i Oslo skal være trygge på at de får et godt sykehustilbud.

  Aften 9.11. 2010

  Ønsker kveldsåpne fastlegekontorer

  Ønsker kveldsåpne fastlegekontorer

  Det må bli lettere for pasienter å få time hos fastlegen sin, også på kveldstid, mener ledelsen ved Oslo Legevakt. Mange kommer til legevakten med problemer som en fastlege kan ordne. Det skaper lange køer og frustrasjon, sier direktør ved legevakten i Oslo Endre Sandvik. Nå mener legevaktsjefen at fastlegene må tilpasse seg pasientene. Men Allmennlegeforeningen føler seg ikke truffet av kritikken. Tvert imot er det pasientene selv som ikke prøver hardt nok når de skal bestille en legetime, mener leder i Allmennlegeforeningen Trond Egil Hansen. I det store og hele er de lange ventetidene hos fastlegene en myte, sier han.

  NRK/Østlandssendingen 17.11. 2010

  Leger og sjukepleiere vil samle spesialitetene

  Leger og sjukepleiere vil samle spesialitetene

  Både Hedmark legeforening og Norsk Sykepleierforbund, avdeling Hedmark vil av faglige årsaker samle akutt og spesialitetene innen sjukehusene i Innlandet. Hedmark legeforening mener at det helt åpenbart må bygges et innlandssykehus.

  Østlendningen 22.11. 2010

  Vil ha kjøreprøve for eldre

  Vil ha kjøreprøve for eldre

  Legeforeningen mener det ikke holder med helseattest og foreslår for Veidirektoratet at eldre bilførere skal gjennomgå en kjøreprøve for å sjekke om de kan beholde sertifikatet. Etter fylte 70 år må norske sjåfører ha en egen helseattest vedlagt førerkortet. Det er stort sett fastlegene som gir grønt lys. Legene vil ikke lenger ta ansvaret for å godkjenne eldre sjåfører alene. Nå mener Legeforeningen at det ikke lenger holder med en helseattest. – Vi kan ofte ikke avklare om personen er en trygg sjåfør, sier leder av Allmennforeningen Trond Egil Hansen.

  Aftenposten 20.1. 2010

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media