Rekorddeltakelse på PMU 2010

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Norsk primærmedisin trenger et fornyet engasjement i en tid der vår oppmerksomhet kanskje, mer enn noen gang, er rettet mot hvordan vi organiserer primærhelsetjenesten og hvordan vi samhandler på tvers av nivåene i helsetjenesten.

  Trond Egil Hansen (Allmennlegeforeningen), Torunn Janbu, Gisle Roksund (Norsk forening for allmennmedisin), Henning Mørland …
  Trond Egil Hansen (Allmennlegeforeningen), Torunn Janbu, Gisle Roksund (Norsk forening for allmennmedisin), Henning Mørland (NORSAM) og leder i hovedkomiteen Tom Sundar med foreleser Iona Heath (i midten). Foto Ellen Juul Andersen

  Det er også noe av bakgrunnen for at vi valgte «Forandre og fornye» som motto for uken, uttalte arrangørene av Primærmedisinsk uke (PMU) 2010.

  – Det kan komme endringer som berører vår arbeidshverdag i allmennlegetjenesten og primærhelsetjenesten. Håpet må være at forandringens vinder også blåser ny giv i det kontinuerlige arbeidet med å fornye faget og forbedre kvaliteten i de tjenestene vi tilbyr våre pasienter og brukere, sa de.

  I løpet av uken deltok 1 100 leger og 400 medarbeidere på PMU 2010.

  Iona Heath, president i The Royal College of General Practitioners i Storbritannia holdt åpningsforedraget med tittelen «General Practice – the essential foundation of modern health services». Her viste hun hvorfor allmennmedisinen er og må være selve fundamentet for helsetjenesten.

  – Allmennmedisinen er lidelse- og personfokusert og forsøker å se hele mennesket, mens spesialisthelsetjenesten er sykdoms- og diagnoseorientert. Grensene for risikointervensjon er redusert betydelig de siste årene, sa hun og viste til at ved å endre grensene for bl.a. overvekt og høyt blodtrykk, gjør man mange friske personer til pasienter. Det som er viktig i allmennpraksis, er å bruke tiden på de pasienter som virkelig lider, mente hun.

  Iona Heath har skrevet flere artikler om etikk og dilemmaer i moderne medisin. Hun har også skrevet en rekke artikler om ulike sider ved allmennmedisinen, om ulike dilemmaer ved individuelt forebyggende helsearbeid og om legemiddelindustriens rolle.

  Legeforeningens president Torunn Janbu, sa i sin hilsen til kongressen at Heath tok opp viktige problemstillinger og takket for at hun delte dem med tilhørerne. Hun mente også at tidspunktet for å ha PMU var godt, siden regjeringen nylig fremmet en helseplan og to lover som berører primærhelsetjenesten.

  Kongressens hovedforelesning var ved Linn Getz, førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, og bedriftslege ved Landspitali Universitetssykehus i Reykjavík. Hun foreleste om hvordan det levde livet bokstavlig talt setter spor i kroppen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media