Kunngjøringer:

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

  Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet 1.9. 2010 etter en samlet vurdering funnet grunnlag for å godkjenne følgende helseforetak:

  Helse Nord-Trøndelag HF godkjennes som utdanningsinstitusjon i gastroenterologisk kirurgi i gruppe II, for inntil ett års tellende tjeneste ved kirurgisk klinikk, Sykehuset Namsos.

  Sykehuset Innlandet HF godkjennes som utdanningsinstitusjon innen psykiatri, for inntil ett års tellende tjeneste og for tjenesteområdet allmennpsykiatrisk poliklinikk ved DPS Gjøvik poliklinikk Hadeland.

  Sykehuset Telemark godkjennes som utdanningsinstitusjon i hematologi [blodsykdommer] i gruppe II, for inntil ett års tellende tjeneste. Det forutsettes at leger i spesialisering deltar i vakttjenesten.

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet den 13.10. 2010 etter en samlet vurdering funnet grunnlag for å godkjenne følgende helseforetak og truffet slikt vedtak:

  Akershus universitetssykehus HF, Grorud BUP godkjennes som utdanningsinstitusjon i barne- og ungdomspsykiatri, for inntil tre års tellende tjeneste, poliklinikktjenesten.

  Sykehuset Innlandet HF ved divisjon Gjøvik, kreftenheten, godkjennes for gruppe II-tjeneste for LIS i onkologi for inntil to års tjeneste.

  Godkjenning av DPS Hamar som utdanningsinstitusjon i psykiatri

  Godkjenning av DPS Hamar som utdanningsinstitusjon i psykiatri

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet den 13.10. 2010 truffet slikt vedtak:

  Helsedirektoratet finner etter en samlet vurdering grunnlag for å endre godkjenningen for Sykehuset Innlandet HF innen spesialiteten psykiatri slik:

  a) Tjeneste ved DPS Hamar teller for LIS i psykiatri for tjeneste inntil to år innen tjenesteområdet allmennpsykiatrisk poliklinikk.

  b) Tjeneste ved Sanderud sykehus teller for LIS i psykiatri for tjeneste inntil tre år, mot tidligere fire år, innen tjenesteområdene akuttavdeling, intermediærtjeneste og langtidsavdeling.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media