Å bo blant sine egne gir bedre psykisk helse

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  At det er mange andre med samme etniske bakgrunn i nabolaget, beskytter mot vanlige psykiske lidelser og sørger for sosial støtte.

  Den psykiske helsetilstanden er ulik i forskjellige etniske minoriteter bosatt i England. Nå har engelske forskere undersøkt effekten av å bo i områder der det er mange med samme etniske bakgrunn (1). Britiske data basert på strukturerte intervjuer og spørreskjemaer fra 2000 ble analysert. 4 281 personer i alderen 16 – 74 år av irsk, svart karibisk, indisk, pakistansk, bangladeshisk og hvit britisk etnisitet deltok.

  Det ble påvist signifikant redusert risiko for vanlige psykiske lidelser for den etniske minoritetsgruppen som helhet (OR 0,94), for den irske gruppen (0,21) og for den bangladeshiske gruppen (0,75). For noen av gruppene var det å bo i et område med høy tetthet av folk med samme etnisitet forbundet med mindre rapportert diskriminering, bedre sosial støtte og tettere sosiale nettverk, men ingen av disse faktorene formidlet effekten av den etniske tettheten.

  – Studien er interessant siden den antyder at innvandrertett bosetting har gunstige effekter, sier forsker Svein Blom ved Statistisk sentralbyrå. – Slike funn er ikke ukjent. I en dansk undersøkelse fant man at innvandrersysselsettingen var høyest i områder der det bodde mange fra samme land. Å fastslå årsaksretningen er imidlertid vanskelig, sier han.

  – Forfatterne kunne ha forsøkt å forklare hvorfor det å bo nær landsmenn primært gagner psyken til irske og bangladeshiske innvandrere og ikke de øvriges. Vi får heller ingen alternativ forklaring av årsaksmekanismen når empirien ikke støtter at mindre diskriminering og bedre sosial støtte i innvandrerområdene formidler den gunstige effekten, sier Blom.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media