De spesielle hjerner og savantsyndromet

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Treffert, Darold A.

  Islands of genius

  The bountiful mind of the autistic, acquired and sudden savant. 302 s, ill. London: Jessica Kingsley Publishers, 2010. Pris GBP 20

  ISBN 978-1-84905- 810-0

  Interessen for savantsyndromet – eksepsjonelle (geniale) egenskaper innenfor visse felter hos personer med atferdsforstyrrelser og tegn til hjerneskade – har økt både blant nevrobiologer og i media. Syndromet finnes hos kanskje 10 % av autistene, og halvparten av alle savanter er autister. Det er fire ganger så mange mannlige som kvinnelige autister, og denne forskjellen øker til seks til én blant savantene. Syndromet er oftest medfødt, men kan også dukke opp etter enkelte hjerneskader. De helt spesielle talentene gjelder nesten alltid kalendarisk kalkulasjon («hvilken ukedag faller 1. mai på i 4020?»), andre matematiske kalkulasjoner, musikk, tegning og maling og ekstrem hukommelse, særlig for tabeller og rekker av tall.

  Darold Treffert er kanskje verdens mest profilerte ekspert på savantsyndromet. Han var faglig rådgiver for Dustin Hoffman i hans utforming av verdens mest kjente savant: Raymond Babbitt i filmen Rain Man. Treffert har skrevet en rekke bøker om fenomenet, deltatt i et utall av filmer og TV-produksjoner omkring det samme og er sentral i kretsen rundt www.savantsyndrome.com.

  Islands of genius er en oppsummering av hans snart 50-årige erfaring med savanter. Boken er delt i fem deler. I den første delen beskriver han selve syndromet med en rekke forbløffende eksempler. Del to er kasuistikker som beskriver over 20 savanter. I del tre skildrer han ervervede savantegenskaper etter hjerneskader eller sykdommer. Han diskuterer også de plutselig oppståtte savanter, avgrenser fenomenet mot «nevronormale» talentfulle mennesker og har noen tankevekkende betraktninger over mulighetene for at vi alle har visse savantegenskaper gjemt i vår hjerne. I del fire gir forfatteren råd til foreldre, pårørende og lærere som får en savant nært innpå seg, mens del fem er hans egne betraktninger over hvordan studiet av savantfenomenet kan bringe nevrobiologi og forskning videre.

  Målgruppen er først og fremst en leserkrets som har en viss nevrobiologisk bakgrunn, men boken kan leses med betydelig utbytte av alle leger og antakelig også et legepublikum. Treffert diskuterer meget innsiktsfullt mulighetene for at vi alle har savantegenskaper, at savantisme antakelig er et «release-fenomen», hvor venstre hemisfæres kontroll over høyre blir svekket. Særlig erfaringene fra ervervede savanter og MR-undersøkelser av autistiske savanter gir holdepunkter for at en skade i venstre, fremre temporallapp er en fellesnevner. Han begrunner den mannlige overtalligheten med at testosteron i store doser kanskje er skadelig for den vulnerable venstre hemisfæren i føtallivet. Forfatteren filosoferer over at barn med savantegenskaper «kan gjøre ting de ikke har lært», f.eks. å spille avanserte klassiske pianostykker uten å ha hatt en eneste time med musikkundervisning enn si har spilt piano før. Han postulerer meget overbevisende at det må finnes en nedarvet «genhukommelse» for ervervede egenskaper.

  Denne anmelderen har hatt en storartet opplevelse ved å lese denne boken og anbefaler den på det varmeste til alle kolleger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media