Den interessante gjespen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Walusinski, Olivier

  The mystery of yawning in physiology and disease

  159 s, tab, ill. Basel: Karger, 2010. Pris CHF 198

  ISBN 978-3-8055-9404-2

  Hører du, som undertegnede, til de som har trodd at gjesping er et respiratorisk fenomen og utløses av cerebral hypoksi, så vil denne boken oppleves som en skikkelig øyeåpner. Cerebral hypoksi gir nemlig bare høyere respirasjonsfrekvens, mens gjesping er et langt mer interessant og komplisert fenomen. Gjesping finnes langt ned i dyrerekken og synes å være et ledd i en basal arousal-mekanisme. Mye taler for at refleksen utløses av meget små temperaturøkninger i hjernens cortex. Slike temperaturøkninger fører til søvnighet og sløvhet. Gjesping fører kaldere blod til viktige deler av hjernen. Begrepet «å holde hodet kaldt» får et nytt innhold. Gjesping er, som de fleste av oss har opplevd, smittsomt. Dette faktum synes å være uttrykk for en empatisk reaksjon, og dette igjen har gjort gjesping til et viktig forskningsfelt for nevropsykologer med interesse for atferdsforstyrrelser, særlig hos barn. Visste du at autister gjesper mindre enn «normale» jevnaldrende?

  Denne boken er full av overraskende, interessante og ikke minst morsomme beskrivelser av dette alminnelige fenomenet. Det er 17 kapitler skrevet av 13 forskjellige forfattergrupper. Kapitlene svinger fra det ytterst interessante om gjespefysiologiens historie til det svært nyttige om gjesping som tegn på sykdom. Her er mye om smittsom gjesping, atferdspsykologi og gjesping som vitenskapelig verktøy, og et fenomenalt, men dessverre nokså utilgjengelig, kapittel om gjespingens nevrokjemi. Man finner også et godt kapittel om problemer med metodologien ved gjespeundersøkelser, betraktninger som meget vel kan overføres til andre områder innen nevrofysiologien. Funksjonell MR ved gjesping er også i ferd med å bli en nyttig undersøkelse.

  Jeg kan anbefale boken til alle medisinere, uansett fagbakgrunn. Litt uforskammet har forlaget priset denne relativt lille boken altfor høyt. Like forbausende er det at Karger, som gir ut boken som nr. 28 i serien Frontiers of Neurology and Neuroscience, fortsatt holder seg med en serieredaktør som har mistet sine akademiske posisjoner på grunn av bedragerier.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media