Nytt om navn

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Waal utnevnt til ridder av 1. klasse

  Waal utnevnt til ridder av 1. klasse

  Professor Helge Waal (f. 1940) er utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats innen rusmiddelforskning og -behandling. Helge Waals forskningsinnsats og ruspolitiske arbeid har vært betydelig. Han har gjennom hele sin yrkeskarriere bidratt vesentlig til endret syn på rusmisbrukeren og de problemene misbruk fører med seg.

  Waal har vært en pioner innen psykiatri og rusmedisin i Norge, og hans evne til nytenkning og entreprenørskap har bidratt til etableringen av særlig behandlingskollektivene og legemiddelassistert rehabilitering (LAR). I tillegg har han vært en akademisk entreprenør og stått ansvarlig for en lang rekke klinisk relevante forskningsprosjekter. De siste årene har han bidratt til etableringen av Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) som et nasjonalt forskningssenter innen klinisk rusforskning.

  Hans innsats for noen av de mest sårbare i samfunnet – de unge og de eldre narkotikamisbrukerne – har vært betydelig. Han så tidlig forskningens betydning for å få problemene belyst, samtidig som han skisserte løsninger. Engasjementet har brakt ham i kontakt med mange ulike forskningsmiljøer og ført til tverrfaglig samarbeid med mange forskjellige forskere med ulikt faglig ståsted. I det aller meste av prosjekter og forskning han har bidratt til, har siktemålet konkret vært å forbedre behandlingen som skal tilbys – til beste for de mange enkeltmennesker med rusmisbruk, heter det i en pressemelding fra SERAF.

  Waal tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1966 og ble godkjent spesialist i psykiatri i 1975.

  Terje Wolland hedret

  Terje Wolland hedret

  Terje Wolland (f. 1937) er tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv.

  I mange år drev Wolland mammografivirksomhet i Oslo, en virksomhet som inkluderte røntgenfotografering (mammografi), ultralyd av bryst samt vevsprøvetaking (cytologi).

  Wolland tok medisinsk embetseksamen ved universitetet i Münster i 1963 og ble godkjent spesialist i radiologi i 1976.

  Årets epidemiologiske artikkel

  Årets epidemiologiske artikkel

  Marta Ebbing (f. 1963) ved Hjerteavdelingen ved Haukeland universitetsykehus er førsteforfatter av Årets epidemiologiske artikkel 2009/2010. Prisen ble delt ut av Norsk forening for epidemiologi i november i år.

  Ebbing og medforfatterne har fått prisen for artikkelen Cancer incidence and mortality after treatment with folic acid and vitamin B12, om økt risiko for kreft for hjertepasienter ved behandling med folsyre og vitamin B12. Artikkelen ble publisert i det prestisjetunge tidsskriftet JAMA i november 2009. Den ble også kåret til årets beste artikkel av Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen i 2009.

  Artikkelen har fått bred omtale i både norske (1) og utenlandske medier, særlig i USA. Ebbing og medarbeidere viser på en fremragende måte hvordan data fra store intervensjonsstudier kan få frem viktige resultater med stor betydning for hvordan vi skal forstå og følge opp konsekvenser av helsepolitiske anbefalinger, for eksempel knyttet til folsyretilskudd, skriver www.helse-bergen.no.

  Ebbing tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1992 og ble godkjent spesialist i indremedisin i 2006.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media