Nytt antistoff gir økt overlevelse ved nevroblastom

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  For barn med nevroblastom er det høy risiko for tilbakefall etter høydose kjemoterapi. Tilleggsbehandling med et antistoff mot tumorgangliosidet GD-2 øker overlevelsen.

  Nevroblastom er kreft utgått fra det sympatiske nervesystem. Sykdommen er årsak til ca. 12 % av kreftrelaterte dødsfall hos barn under 15 år (1). Pasienter med utbredt sykdom og god cellegiftrespons tilbys høydosebehandling med stamcellestøtte, men om lag halvparten vil få tilbakefall. Gangliosidmolekylet GD-2 er høyt uttrykt på overflaten av nevroblastomceller og samtidig lite uttrykt i normalvev.

  I en ny studie med 226 pasienter har man sammenliknet standard konsolideringsterapi etter høydosebehandling (isotretinoin) med tillegg av immunterapi, i form av et antistoff mot GD2 pluss cytokiner (1). Etter to års observasjonstid hadde gruppen som fikk immunterapi signifikant høyere residivfri overlevelse (66 % versus 46 %) og totaloverlevelse (86 % versus 75 %) enn kontrollgruppen.

  – Nevroblastom er en meget interessant kreftform, sier overlege Finn Wesenberg ved Kompetansesenter for solide svulster hos barn, Oslo universitetssykehus. – Den kan gå spontant tilbake uten behandling i første leveår, men kan også være en høymalign sykdom senere i barneårene. Prognosen har vært dårlig. Internasjonale kliniske studier, der Norge har deltatt, har gitt høyere overlevelse ved den høymaligne varianten. Tradisjonell kreftterapi har likevel ikke gitt de ønskede resultater, og det er et sterkt ønske om mer målrettet behandling.

  Studien viser at overlevelsen blir forbedret når man kombinerer intensiv cytostatikabehandling, A-vitamin, interleukin og målrettet antistoffbehandling. For å bekrefte disse lovende resultatene pågår det en tilsvarende europeisk studie der Norge deltar, sier Wesenberg.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media