Økning i antallet allmennleger

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  På Legeforeningens nettsider legges det jevnlig ut oppdatert legestatistikk, blant annet en tabell for yrkesaktive leger i Norge med fordeling på stillingsgrupper. Statistikken per 17.11. 2010 viser at vi nå har ca. 5 000 leger i kommunehelsetjenesten utenom turnusleger hvorav noe over 4 300 er fastleger. Gjennomsnittsalderen blant de 5 000 legene er 46,8 år. 39,1 % er kvinner, 52,8 % er godkjente spesialister, 1,5 % har doktorgrad og 15,2 % er utenlandske statsborgere. Totalt er det i Norge ca. 21 650 yrkesaktive leger. Blant disse er gjennomsnittsalderen 44,8 år. 43,3 % er kvinner, 52,6 % er godkjente spesialister, 6,9 % har doktorgrad og 16,0 % er utenlandske statsborgere.

  Les hele tabellen på: www.legeforeningen.no/id/166616

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media