Skjebnens spill

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Roth, Philip

  Nemesis

  280 s. New York, NY: Houghton Mifflin Harcourt, 2010. Pris USD 26

  ISBN 978-0-547-31835-6

  De mange poliomyelittepidemiene i første halvdel av det 20. århundre hadde dimensjoner og følger som vi knapt forstår i dag. Friske, lekende barn kunne så å si over natten miste førligheten og i verste fall også livet. Smittemønsteret var uforståelig, og det fantes verken behandling eller effektive forebyggingstiltak. Det største utbruddet her i landet fant sted i 1951, med over 2 100 tilfeller av hjernehinnebetennelse eller lammelser. Vaksinasjonen startet først opp i 1956 (1).

  I sin seneste bok, Nemesis, gir Philip Roth en detaljert beskrivelse av en polioepidemi i Newark i 1944 og den dramatikken som sykdommen førte med seg. Hovedpersonen er den 23-årige atleten Bucky Cantor som hadde for dårlig syn til å dra i krigen. Som gymnastikklærer og aktivitetsleder for barn og ungdom, ser han hvordan smitten og panikken sprer seg i nabolaget. Den unge idealisten tar på seg en oppgave og et ansvar som går langt utover det gjennomsnittlige. «It isn’t a matter of doing – it’s a matter of being there», sier han om sine forsøk på å trøste og hjelpe.

  Men selv om sykdom og smitte, frykt og fortvilelse fyller de fleste sidene, er det ikke poliomyelitt denne boken egentlig handler om. Den handler om menneskers samvittighet og skyldfølelse, og først og fremst om skjebnens spill slik tittelen henspiller på.

  Philip Roth (f. 1933) er en fortellingens mester. Hans bøker, som ofte tar utgangspunkt i det jødiske immigrantmiljøet i Newark der han selv vokste opp, er både humoristiske og tankevekkende. Og ikke minst er de velformulerte. Han belyser sider ved den menneskelige naturen i sin alminnelighet og det amerikanske samfunnet i særdeleshet. Philip Roth skriver simpelthen bøker som gjør at vi kan forstå verden omkring oss bedre. Et 30-talls romaner gjennom de siste 50 årene har gjort ham til en av USAs mest prisbelønte forfattere. Selv har jeg størst sans for bøkene om hans mest kjente «alter ego», forfatteren Nathan Zuckerman.

  Nemesis er en av Roths korte, frittstående romaner. Den er lettlest og gripende. Gjennom 240 sider følger vi Bucky Cantors kamp med seg selv. Men det er gjennom de siste 40 sidene at mesterens litterære grep løfter boken opp til det ekstraordinære.

  Fortsatt håper jeg på en nobelpris til en forfatter som har etterlatt seg så mye leseglede. Om ikke for Nemesis, så i hvert fall for et imponerende forfatterskap.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media