Gledelig nyhet til NOKLUS

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Regjeringen har i forbindelse med behandlingen av statbudsjettet for 2011 besluttet å gi 2 millioner kroner ekstra til NOKLUS.

  – Dette er gledelig og vil sette NOKLUS (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus) i stand til å bistå sykehjemmene i hele landet med kvalitetssikring av lokale laboratorieanalyser, sier prosjektleder for sykehjemsprosjektet i NOKLUS Siri Fauli Munkerud.

  Gjennom behandlingen av statsbudsjettet for 2011 vil regjeringen ytterligere styrke satsingen i eldreomsorgen, og den vil derfor blant annet øke bevilgningen til NOKLUS.

  Budsjettstyrkingen følger opp Omsorgsplan 2015 og intensjonene i Samhandlingsreformen om at helsetjenester av høy kvalitet skal bygges opp lokalt.

  NOKLUS er en landsomfattende organisasjon med konsulenter og legespesialister innen laboratoriemedisin. NOKLUS har som mål at laboratorieanalyser som utføres utenfor sykehus skal holde høy kvalitet. I 2007 startet et prosjekt for å ta alle sykehjem i Norge inn i ordningen gjennom gratis deltakelse finansiert av staten for de to første årene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media